Program Erasmus w Instytucie Informatyki UJ


Teaching in English and other information for prospective incoming Erasmus students: click here


Konkurs na rok 2012/2013

Wynik konkursu na rok 2012/2013 tutaj

W ramach programu możliwe jest uzyskanie stypendium i wyjazd na jeden semestr lub cały rok do jednej ze współpracujących uczelni.

Zasady konkursu stypendialnego tutaj.

Informacji można również szukać na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.


Aktualności

Kontakt

Paweł Gniadek
Koordynator programu Erasmus w Instytucie Informatyki UJ
email: Pawel.Gniadek w domenie ii, uj itd.