Sekcja Metod Komputerowych Mechaniki

 

Z a p r o s z e n i e


Uprzejmie zapraszam na zebranie

Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki,

które odbędzie się we czwartek, 13.06.2002 r. w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Nawojki 11, sala 221.

 

Początek zebrania o godz.1045. Przewidywany termin zakończenia ok. godz.16.

Gospodarzem spotkania będzie dr hab.inż. Robert Schaefer - z-ca dyrektora II UJ

(tel. 12-6323355 w. 305).

 

Proponowany porządek zebrania:

1045-1100          I      Część wstępna

-              Otwarcie zebrania - J.Orkisz

-              Informacja o Instytucie Informatyki UJ 

II      Minisesja naukowa n.t.:

Metody analizy problemów odwrotnych

1100-1125      Z.Denkowski, "Wybrane problemy matematyczne zagadnień odwrotnych - przegląd wyników"

1125-1150       K.Dems, Z.Mróz, "Metody termograficzne w identyfikacji uszkodzeń i wtrąceń w ciałach stałych"

Przerwa

1205-1230      W.Cholewa "Metody odwracania modeli numerycznych"

1230-1255      A.Nowak, "Zastosowanie algorytmów odwrotnych do wyznaczania położenia frontu krzepnięcia w procesie ciągłego odlewania metali"

1255-1320      T.Burczyński "Obliczenia ewolucyjne w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych"

1330-1410             Obiad w restauracji "Eden"

1420-1445      S.Migórski, "Modelowanie problemów mechaniki przez nierówności hemiwariacyjne"

1445-1510      H.Telega, "Genetyczne metody klastrowania w zadaniach odwrotnych współczynnikowych"

1510-1600      Zwiedzanie Akademickiego Centrum Komputerowego "Cyfronet"

 

                                         Przewodniczący Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki

                                                         Prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz