Studia II stopnia (magisterskie)

Aktualne programy studiów, dla studentów rozpoczynających 1 października 2013.

Wszystkie specjalności: inżynieria oprogramowania, modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie, stosowana, teoretyczna.

Programy studiów dla osób, które zaczęły studia od 1 października 2012.

Program specjalności: informatyka stosowana (Applied Computer Science)

Program specjalności: informatyka teoretyczna (Theoretical Computer Science)

Program specjalności: inżynieria oprogramowania (Software Engineering)

Program specjalności: modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie (Modeling, Cognition and Control)

Studia II stopnia na kierunku Matematyka Komputerowa (Computational Mathematics)

Wskazówki dotyczące wyboru wykładów specjalnościowych i fakultywnych w ramach specjalności