Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia w Instytucie Informatyki UJ

Szanowni Kandydaci,

Instytut Informatyki UJ jest jednostką Wydziału Matematyki i Informatyki. Instytut w swojej trzydziestoletniej historii dał się poznać jako jedna z najlepszych jednostek w Polsce prowadzących badania i kształcenie w zakresie informatyki. W swej działalności dydaktycznej Instytut kształci specjalistów w zakresie informatyki, którzy są dobrze przygotowani do rozwiązywania całego wachlarza problemów teoretycznych i praktycznych. Dając możliwość wyboru jednej ze specjalności umożliwiamy studentom twórcze myślenie, rozwijanie ich zdolności oraz zainteresowań w różnych aspektach informatyki. Nasi absolwenci posiadają gruntowną i wszechstronną wiedzę informatyczną oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania. Do Waszej dyspozycji, Drodzy Kandydaci, a mam nadzieję, że i przyszli nasi studenci, są nieustannie rozwijające się katedry i zakłady Instytutu Informatyki.

Szanowni Kandydaci na studia w Instytucie Informatyki UJ! Zapewniam Was, że jeżeli wybierzecie studia w naszym Instytucie, dokonacie bardzo dobrego wyboru, którego z całą pewnością nie będziecie żałować. Znajdziecie tutaj wybitnych wykładowców i doskonałych naukowców, a oprócz tego spotkacie się z dobrą i pełną życzliwości atmosferą. Życzę Wam odwagi w podjęciu życiowej decyzji, tak ważnej dla Waszego rozwoju i własnej satysfakcji.

Informujemy jednocześnie, że od nowego roku akademickiego 2008/2009 Instytut Informatyki jest ulokowany w nowym budynku, w obrębie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na stronie głównej umieszczono zdjęcia nowego budynku.

Dyrektor Instytutu Informatyki UJ

 


Proces rekrutacji

W roku akademickim 2013/2014, rekrutacja na studia wymaga Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Dodatkowe informacje na temat korzystania z systemu ERK możesz uzyskać u sekretarza instytutowej komisji rekrutacyjnej:

Sławomir Bakalarski
email:

Dokładniejsze informacje o studiach można uzyskać w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Informatyki:

Sekretariat Dydaktyczny Instytutu Informatyki
30-348 Kraków, ul. Łojasiewicza 6, I piętro, pok. 1137
tel. (012) 664-66-28
email: