Studia stacjonarne I stopnia

W związku ze zmianami w programach studiów wprowadzonymi w kolejnych latach akademickich, poniżej przedstawiamy plany studiów, zależne od roku rozpoczęcia studiów.

Wszystkie ponizsze specjalnosci sa prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki przez Instytut Informatyki.

Aktualne programy studiów specjalności, dla roczników rozpoczynających 1 października 2012 oraz 1 października 2013.

Kierunek: matematyka komputerowa (Computational Mathematics)

Studenci rozpoczynający w roku akademickim 2010/2011.


Od nowego roku akademickiego 2011/2012 została uruchomiona nowa specjalność: Bioinformatyka.

Do zakończenia studiów student zobowiązany jest uzyskać zaliczenia ze wszystkich wymienionych przedmiotów, zdać wymienione egzaminy oraz zaliczyć praktyki studenckie nie krótsze niż 3-tygodniowe. Do zaliczenia roku n należy zdać wszystkie egzaminy wymienione w programie roku n. Przedmiot - wykład z ćwiczeniami - stanowi całość; uzyskanie zaliczenia jest warunkiem koniecznym zdania egzaminu. Student uzyskuje specjalność informatyka stosowana, jeżeli zaliczy 2 przedmioty fakultatywne z grupy przedmiotów przeznaczonej dla tej specjalności. Student uzyskuje specjalność informatyka teoretyczna, jeżeli zaliczy 2 przedmioty fakultatywne z grupy przedmiotów przeznaczonej dla tej specjalności. Plan studiów i program nauczania przewiduje sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Studia I stopnia kończą się egzaminem licencjackim.

Studia stacjonarne I stopnia - wszystkie specjalności

Plan studiów i program nauczania przewiduje sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Obowiązuje następujące powiązanie tematyczne pomiędzy przedmiotami.


Przedmiot
Wymaga zaliczonych przedmiotów

Programowanie I
Wstęp do programowania

Algebra liniowa z geometrią II
Wstęp do teorii mnogości,
Algebra liniowa z geometrią I

Analiza matematyczna I
Wstęp do teorii mnogości, Algebra liniowa z geometrią I

Programowanie II
Programowanie I

Systemy operacyjne
Wstęp do informatyki, Wstęp do programowania

Metody programowania
Wstęp do informatyki, Wstęp do programowania

Analiza matematyczna II
Analiza matematyczna I

Algorytmy i struktury danych
Metody programowania, Programowanie I

Matematyka dyskretna
Wstęp do teorii mnogości, Algebra liniowa z geometrią II

Bazy danych
Systemy operacyjne, Programowanie II

Organizacja i architektura komputerów
Wstęp do informatyki, Wstęp do programowania

Sieci komputerowe
Systemy operacyjne, Wstęp do programowania

Inżynieria oprogramowania
Algorytmy i struktury danych, Bazy danych, Programowanie II

Teoria języków i automatów
Wstęp do teorii mnogości, Algebra liniowa z geometrią II

Programowanie w sieciach
Programowanie II, Sieci komputerowe

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Analiza matematyczna II

Metody numeryczne
Analiza matematyczna II, Algebra liniowa z geometrią II

Bezpieczeństwo systemów komputerowych
Sieci komputerowe, Programowanie II, Matematyka dyskretna
-->