Studia podyplomowe w Instytucie Informatyki UJ

Rodzaje studiów

Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi kształcenie na kierunku informatyka od chwili swego powstania w 1975r. Dbając o atrakcyjną ofertę dydaktyczną w zakresie studiów podyplomowych, Instytut Informatyki stale uaktualnia nauczane treści, wprowadza nowe studia, poszukuje nowych form nauczania.

W trybie studiów zaocznych Instytut prowadzi aktualnie następujące studia podyplomowe:

oraz studia podyplomowe skierowane w szczególności do nauczycieli:

Studia na specjalnościach: "Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu" i "Informatyka dla nauczycieli" trwają 3 semestry, zaś studia dokształcające "Programowanie Urządzeń Mobilnych" i "Nowoczesne Techniki Komputerowe" trwają 2 semestry. Od roku akademickiego 2003/2004 w programach studiów podyplomowych nastąpiły istotne zmiany polegające na ich dostosowaniu do aktualnych wymogów akredytacji na kierunku informatyka. Od roku akademickiego 2012/2013 zostały utworzone nowe studia podyplomowe "Programowanie Urządzeń Mobilnych", a program studiów podyplomowych "Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu" zmodyfikowano.

Obecnie Instytut Informatyki UJ prowadzi rekrutację na rok akademicki 2013/2014 na trzy specjalności studiów podyplomowych:

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-75-33.

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową:

Studia podyplomowe "Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu"

Informacje ogólne
Studia podyplomowe "Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu” zostały uruchomione w październiku 2001 roku, jako jedne z pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z elementami zajęć na odległość. Od roku akademickiego 2011/2012 program studiów został zmodyfikowany oraz dostosowany do oczekiwań i potrzeb kandydatów.
Obok tradycyjnych form studiowania (wykłady, zajęcia laboratoryjne) odbywających się podczas dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele) w Instytucie Informatyki UJ, słuchacz dodatkowo uczestniczy w formach nauczania na odległość, takich jak zapytania elektroniczne, konsultacje elektroniczne (forum, chat), tablica ogłoszeń.
W toku studiów słuchacz ma kilkakrotnie możliwość dokonania wyboru przedmiotów. Dzięki temu może dostosować realizowany program do swoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Uwzględniając dynamikę rozwoju informatyki, program studiów jest często modyfikowany. Obok pracowników Instytutu Informatyki UJ zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z firm komputerowych (m.in. takich jak Microsoft, Motorola), co gwarantuje bliski kontakt z przemysłem software’owym.

Studia podyplomowe "Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu” trwają trzy semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 45 osób.

Szczegółowe informacje o studiach

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych "Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu" posiada szeroką wiedzę ze współczesnych dziedzin informatyki i, w zależności od wyboru przedmiotów, jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w dziedzinach takich jak: administracja serwerem (Windows lub UNIX), systemy zarządzania bazami danych, programowanie. Poprzez wybór odpowiednich ścieżek studiowania słuchacz może uczestniczyć w zajęciach stanowiących ważny element przygotowania do egzaminów MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist).

Wymagane dokumenty: podanie, 2 zdjęcia, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu studiów wyższych oraz kserokopię obu stron dowodu osobistego – należy dostarczyć po zakwalifikowaniu.

Zasady rekrutacji
Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).

W celu dokonania zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 należy wypełnić formularz. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie powiadomiony drogą e-mailową lub listownie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-75-33.

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową: .

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki
Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, studenckiej pracowni tyfloinformatycznej, biblioteki znajdującej się  na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji MSDN AA firmy Microsoft).

 

Studia podyplomowe "Programowanie Urządzeń Mobilnych"

Informacje ogólne
Studia podyplomowe "Programowanie Urządzeń Mobilnych" zostały uruchomione w październiku 2012 roku, jako jedne z pierwszych w Polsce studiów podyplomowych, kształtujących umiejętność projektowania, implementowania i wdrażania programów na platformy mobilne.
Studia podyplomowe "Programowanie Urządzeń Mobilnych” trwają dwa semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 45 osób.

Szczegółowe informacje o studiach

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych "Programowanie Urządzeń Mobilnych" posiada umiejętność projektowania, tworzenia, uruchamiania i testowania oprogramowania dla urządzeń mobilnych na platformach Android, Java ME, Windows Phone 7, Windows Mobile, Apple iOS.

Wymagane dokumenty: podanie, 2 zdjęcia, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu studiów wyższych oraz kserokopię obu stron dowodu osobistego – należy dostarczyć po zakwalifikowaniu.

Zasady rekrutacji
Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).

W celu dokonania zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 należy wypełnić formularz. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie powiadomiony drogą e-mailową lub listownie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-75-33.

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową: .

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki
Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, studenckiej pracowni tyfloinformatycznej, biblioteki znajdującej się na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji MSDN AA firmy Microsoft). Dla studentów dostępna jest również Wypożyczalnia Urządzeń Mobilnych, wyposażona w urządzenia mobilne z różnymi systemami operacyjnymi, na których można testować oprogramowanie przygotowywane na zaliczenia.


Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli"

Informacje ogólne
Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli" są przeznaczone dla nauczycieli, jak i innych kandydatów chcących doskonalić umiejętności nauczania informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjum bądź w szkołach ponadgimnazjalnych.

Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli" trwają trzy semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 45.

Szczegółowe informacje o programie

Pierwsze dwa semestry studiów zaliczają nauczyciele wszystkich rodzajów szkół, w trzecim semestrze następuje podział na dwie niezależne ścieżki: ścieżkę dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz ścieżkę dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Liczebność grup w salach komputerowych wynosi do 15 osób, co pozwala zachować wysoki poziom kształcenia.

Organizacja zajęć
Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w Instytucie Informatyki UJ podczas dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele; raz lub dwa razy w miesiącu) oraz dwóch zjazdów tygodniowych (ferie zimowe i pierwszy tydzień wakacji). Są one prowadzone przez najlepszych pracowników Instytutu Informatyki UJ, posiadających doświadczenie dydaktyczne.

Dostępne są dodatkowe formy studiowania poprzez: samodzielny trening w salach komputerowych, dostęp do materiałów dydaktycznych, zamieszczanych na platformie e-learningowej, konsultacje elektroniczne (chat) oraz tworzenie e-nauczania.

Wymagane dokumenty: podanie, 2 zdjęcia, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu studiów wyższych oraz kserokopię obu stron dowodu osobistego – należy dostarczyć po zakwalifikowaniu.

Zasady rekrutacji
Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).

W celu dokonania zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 należy wypełnić formularz. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie powiadomiony drogą e-mailową lub listownie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-75-33.

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową: .

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki

Podczas studiów każdy ze słuchaczy posiada własne konta (zabezpieczone hasłem), zapewniające dostęp do Internetu oraz zasobów i usług sieci lokalnych Instytutu Informatyki, m.in. platform do nauczania na odległość.

Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, studenckiej pracowni tyfloinformatycznej, biblioteki znajdującej się na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (w ramach licencji MSDN AA firmy Microsoft).

 

Studia podyplomowe "Nowoczesne Techniki Komputerowe"

Informacje ogólne

Studia podyplomowe "Nowoczesne Techniki Komputerowe" są studiami o profilu doskonalącym, skierowanymi do:

Wychodząc naprzeciw potrzebom słuchaczy zostały wprowadzone dwie ścieżki programowe dla nauczycieli uczących informatyki w szkole i dla tych, którzy wykorzystują informatykę w nauczaniu swych przedmiotów. Ponadto każdy student studiów podyplomowych może dostosować realizowany program do swoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Studia podyplomowe "Nowoczesne Techniki Komputerowe" trwają dwa semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 45.

Szczegółowe informacje o programie

Organizacja zajęć

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w Instytucie Informatyki UJ podczas dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele; raz lub dwa razy w miesiącu) oraz jednego zjazdu tygodniowego w trakcie przerwy międzysemestralnej. Są one prowadzone przez najlepszych pracowników Instytutu Informatyki UJ, posiadających doświadczenie dydaktyczne. Zajęcia w pracowniach komputerowych odbywają się w małych grupach 10-15 osobowych, co pozwala zachować wysoki poziom kształcenia.

Dostępne są dodatkowe formy studiowania poprzez: samodzielny trening w salach komputerowych, dostęp do materiałów dydaktycznych, zamieszczanych na platformie e-learningowej, konsultacje elektroniczne (chat) oraz tworzenie e-nauczania.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-75-33.

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową: .

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki

Podczas studiów każdy ze słuchaczy posiada własne konta, zabezpieczone hasłem. Ćwiczenia laboratoryjne i trening własny odbywają się w salach komputerowych połączonych w sieć; dodatkowo jest możliwość bezpośredniej pracy w sieci UNIX. Zapewniają one bezpośredni dostęp do Internetu oraz zasobów i sieci lokalnych Instytutu Informatyki, m.in. platform do nauczania na odległość. Słuchacze studiów podyplomowych na równi ze studentami studiów dziennych mogą korzystać z pracowni komputerowych, studenckiej pracowni tyfloinformatycznej, biblioteki znajdującej się na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji MSDN AA firmy Microsoft).