O Instytucie

Zadania:

Historia:

Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest obecnie jednym z dwóch instytutów na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Instytut Informatyki został utworzony w 1975 roku (Zarządzenie Rektora No 34 z 20 listopada 1975 roku) z dwóch jednostek organizacyjnych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Zakładu Metod Numerycznych i Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa, oraz dwóch nowo utworzonych zakładów: Zakładu Zastosowań Matematyki i Zakładu Podstaw Informatyki. Na początku Instytut składał się z sześciu zakładów: czterech powyższych oraz Zakładu Zastosowań Metod Numerycznych (utworzonego w kwietniu 1976) i Zakładu Zastosowań Humanistycznych (październik 1977). We wrześniu 1980 Zakład Zastosowań Matematyki został przemianowany na Zakład Teorii Optymalizacji i Sterowania. W latach 1994 i 1995 powstały dwa zakłady: Zakład Matematyki Dyskretnej i Zakład Systemów Sztucznej Inteligencji. W roku 2002 Zakład Systemów Sztucznej Inteligencji zmienił się w Katedrę Informatyki Stosowanej. W roku 2002 powstała w Instytucie nowa Katedra Algorytmiki. Od 1 października 2001 roku do 31 sierpnia 2003 roku Instytut wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Od dnia 1 września 2003 roku Instytut jest częścią Wydziału Matematyki i Informatyki. Od 1 kwietnia 2009 Katedra Metod Numerycznych została przemianowana na Katedrę Matematyki Obliczeniowej.

Pierwszym dyrektorem Instytutu był Andrzej Zięba, który kierował nim od 1 stycznia 1976 roku do 31 marca 1976 roku. Następnymi dyrektorami byli: Stanisław Surma (1976-1979), Franciszek Studnicki (1979-1981), Zdzisław Denkowski (1981-1984), Franciszek Szafraniec (1984-1987), ponownie Zdzisław Denkowski (1987-1990), Jerzy Szwed (1990-1993), Wit Foryś (1993-1996), Marek Zaionc (1996-1999), Stanisław Migórski (1999-2002 oraz 2002-2005), Zdzisław Denkowski (2005-2006), oraz Marek Skomorowski (2006-2008 oraz 2008-2012). Podczas obecnej kadencji (2012-2016) dyrektorem jest Stanisław Migórski.

Dzień dzisiejszy:

Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dzisiaj znany w Polsce ze swych badań i kształcenia studentów w zakresie informatyki. Składa się z dwóch katedr oraz trzech zakładów. Instytut zatrudnia 35 pracowników naukowych, z których więcej niż 95% posiada tytuł doktora. Prowadzimy badania w dziedzinie informatyki i matematyki. Instytut oferuje kilka programów edukacyjnych. Ogólna liczba studentów wynosi około 550 osób i obejmuje około 500 studentów na studiach magisterskich oraz 50 studentów na studiach podyplomowych.

Lokalizacja:

Siedzibą Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest Kraków, jedno z najstarszych miast w Polsce, leżące nad Wisłą, na południu kraju. Jest oddalony od Warszawy o około 290 kilometrów. Kraków ma obecnie około 850,000 mieszkańców. W mieście działa obecnie 15 szkół wyższych. Dla uzyskania dodatkowych informacji proszę zajrzeć do mapki lub skontaktować się z adresem , względnie proszę napisać list na adres: Instytut Informatyki, Uniwersytet Jagielloński, 30-348 Kraków, ul. Łojasiewicza 6.

Jak nas widzą inni ?

Od kilku lat redakcje popularnych czasopism zlecają przeprowadzanie rankingów wyższych uczelni ze względu na prowadzone w nich kierunki. Rankingi te są opracowywane na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród pracodawców i kadry profesorskiej lub na podstawie ankiet nadesłanych przez uczelnie, z danymi o liczbie kandydatów i studentów na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych, o liczbie pracowników naukowych i ich dorobku w postaci otworzonych przewodów doktorskich, liczbie obronionych doktoratów, zdobytych habilitacji i otrzymanych nominacji profesorskich, liczbie publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wydanych książek naukowych i dydaktycznych. Wyniki rankingów mają pomóc przyszłym studentom w wyborze uczelni i kierunku studiów.

W rankingu polskich wyższych uczelni prowadzących kierunek Informatyka, przeprowadzonym przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie na zamówienie "Rzeczpospolitej" (przedstawionym w gazecie w dniach: 29 maja 2000 oraz 3-4 czerwca 2000), Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zajął pierwsze miejsce. Podobne rankingi były przeprowadzane od roku 2001 przez czasopisma Polityka oraz Wprost, co roku ukazują się na ich łamach zbiorcze zestawienia rankingów uczelni od roku 2001: