Struktura Instytutu

Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego został utworzony w roku 1975 na Wydziale Matematyki i Fizyki (obecnie wchodzi w skład Wydziału Matematyki i Informatyki). Instytut Informatyki zatrudnia obecnie 45 osób, w tym 39 pracowników naukowo-dydaktycznych, 3 osoby administracji oraz 3 pracowników technicznych. Instytut składa się z dwóch katedr oraz trzech zakładów.

Władze Instytutu

W skład władz Instytutu Informatyki wchodzą Rada Instytutu oraz Dyrekcja.

Rada Instytutu Informatyki składa się z następujących osób:

 1. prof. dr hab. Zdzisław Denkowski
 2. dr hab., prof. UJ, Wit Foryś
 3. dr hab., prof UJ, Zbigniew Hajto
 4. dr hab. Anna Ochal
 5. prof. dr hab. Stanisław Migórski
 6. prof. dr hab. Marian Mrozek
 7. dr hab. inż. Marek Skomorowski
 8. prof. dr hab. Piotr Zgliczyński
 9. dr hab. Piotr Bugiel
 10. dr hab. Leszek Gasiński
 11. dr hab. Marian Jabłoński
 12. dr hab. Jacek Tabor
 13. dr hab. Daniel Wilczak
 14. dr Piotr Kalita
 15. dr Adam Roman
 16. mgr Michał Markiewicz (przedstawiciel doktorantów)

Dyrekcja składa się z Dyrektora oraz dwóch jego Zastępców.

Dyrektor Instytutu Informatyki

 

Prof. dr hab. Stanisław Migórski
E-mail:
Telefon: (+48 12) 664 66-42, pok. 1151
sekretariat dyrektora: (+48 12) 664 66-33, pok. 1150

dr Katarzyna Jacher-Śliwczyńska (e-mail: sliwczyn@ii.uj.edu.pl).

Zastępcy Dyrektora Instytutu Informatyki

od Spraw Ogólnych:

Dr hab. Marek Skomorowski
E-mail:

od Spraw Dydaktycznych:

Dr hab. Daniel Wilczak
Telefon: (+48 12) 664-6637, pok. 1140
E-mail: ,
dyżury: http://www.ii.uj.edu.pl/~wilczak/
sekretariat do spraw studenckich -  pok. 1138

mgr Aleksandra Cyran (e-mail: ),    tel. (+48 12) 664-7533

mgr Iwona Wojtkiewicz (e-mail: ), tel. (+48 12) 664 66-28.

Katedry:

Katedra Matematyki Obliczeniowej
Kierownik: prof. dr hab. Marian Mrozek.

Katedra Optymalizacji i Sterowania
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Migórski.

Zakłady:

Zakład Informatyki Stosowanej
Pełniący obowiązki kierownika: dr hab. inż., Marek Skomorowski.

Zakład Matematyki Dyskretnej
Kierownik: dr hab., prof. UJ, Wit Foryś.

Zakład Metod Efektywnych Algebry
Kierownik: dr hab., prof UJ Zbigniew Hajto.

Administracja:
mgr Aleksandra Cyran, dr Katarzyna Jacher-Śliwczyńska, mgr Iwona Wojtkiewicz.

Pracownicy techniczni:
Józef Gajda, mgr Mieczysław Guja, mgr Andrzej Woch.