Pracownicy Instytutu Informatyki

Aktualny system stopni naukowych w Polsce opiera się na następujących ustawach: Ustawie z dnia 3 czerwca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 595). Ten system rozróżnia trzy stopnie naukowe: doktor, doktor habilitowany i profesor. Na uniwersytetach wprowadzono następujące stanowiska: asystenta, adiunkta, adiunkta habilitowanego, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego oraz wykładowcę i starszego wykładowcę.

Instytut Informatyki zatrudnia 45 pracowników, w tym 39 pracowników naukowo-dydaktycznych, 3 pracowników administracji oraz 3 pracowników technicznych. Instytut składa się z dwóch katedr oraz trzech zakładów.

Pracownicy Instytutu Informatyki opiekują się obecnie 29 osobami przygotowującymi rozprawy doktorskie: mgr Andrzej Andrijew, mgr Arkadiusz Balcerek, mgr Kamil Bartocha, mgr Piotr Brendel, mgr Jakub Chochołowicz, mgr Jacek Cyranka, mgr Łukasz Czech, mgr Aleksander Czechowski, mgr Jerzy Czepiel, mgr Magdalena Foryś, mgr Grzegorz Jabłoński, mgr Piotr Kamieński, mgr Andrzej Krajniak, mgr Paulina Krawczyńska, mgr Krzysztof Misztal, mgr Michał Mnich, mgr Mateusz Nikodem, mgr Piotr Opioła, mgr Wiesław Pałka, mgr Piotr Rytko, mgr Bartłomiej Siwek, mgr Łukasz Struski, mgr Robert Szczelina, mgr Hubert Wagner, mgr Irmina Walawska, mgr Piotr Wawrzyniak, mgr Frank Weilandt, mgr Przemysław Witek, mgr Tomasz Wójtowicz.

Katedry:

Katedra Matematyki Obliczeniowej (11 osób)
Kierownik: prof. dr hab. Marian Mrozek.
Profesorowie: dr hab. , prof. UJ, Zbigniew Hajto, prof. dr hab. Piotr Zgliczyński.
Adiunkci: dr Tomasz Kapela, dr hab. Jacek Tabor, dr hab. Daniel Wilczak, dr Marcin Żelawski.
Asystenci: dr Paweł Gniadek, dr Małgorzata Moczurad, mgr Przemysław Spurek, mgr Marek Śmieja.
Doktoranci: mgr Andrzej Andrijew, mgr Piotr Brendel, mgr Aleksander Czechowski, mgr Grzegorz Jabłoński, mgr Piotr Kamieński, mgr Andrzej Krajniak, mgr Paulina Krawczyńska, mgr Krzysztof Misztal, mgr Wiesław Pałka, mgr Łukasz Struski, mgr Robert Szczelina, mgr Hubert Wagner, mgr Irmina Walawska, mgr Frank Weilandt, mgr Przemysław Witek.
Katedra Optymalizacji i Sterowania (9 osób)
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Migórski.
Profesorowie: prof. dr hab. Zdzisław Denkowski.
Adiunkci: dr Marcin Ciecholewski, dr hab. Leszek Gasiński, dr Piotr Kalita, dr hab. Anna Ochal.
Asystenci: dr Anna Kulig, dr Krzysztof Bartosz.
Starsi wykładowcy: dr Maria Foryś.
Doktoranci: mgr Jacek Cyranka, mgr Jerzy Czepiel, mgr Magdalena Foryś, mgr Piotr Opioła.

Zakłady:

Zakład Informatyki Stosowanej (9 osób)
Pełniący obowiązki kierownika: dr hab. inż., prof. UJ, Marek Skomorowski.
Adiunkci: dr Igor Podolak, dr Jacek Śmietański, dr Henryk Telega.
Asystenci: mgr Michał Markiewicz, dr Bartosz Zieliński.
Starsi wykładowcy: dr Jacek Lembas, dr Rafał Kawa, dr Jan Rosek.
Doktoranci: mgr Kamil Bartocha, mgr Jakub Chochołowicz, mgr Piotr Rytko, mgr Bartłomiej Siwek, mgr Piotr Wawrzyniak, mgr Tomasz Wójtowicz.
Zakład Matematyki Dyskretnej (5 osób)
Kierownik: dr hab., prof. UJ, Wit Foryś.
Adiunkci: dr Włodzimierz Moczurad, dr Adam Roman.
Asystenci: dr Sławomir Bakalarski, dr Jakub Zygadło.
Doktoranci: mgr Łukasz Czech, mgr Mateusz Nikodem.
Zakład Metod Efektywnych Algebry (3 osoby)
Kierownik: dr hab. Zbigniew Hajto.
Starsi wykładowcy: dr Jerzy Martyna.
Wykładowcy: mgr Władysław Kaczorowski.

Administracja:
mgr Aleksandra Cyran, dr Katarzyna Jacher-Śliwczyńska, mgr Iwona Wojtkiewicz.

Pracownicy techniczni:
Józef Gajda, mgr Mieczysław Guja, mgr Andrzej Woch.