Odnośniki zewnętrzne

Serwery informatyczne Organizacje Matematyczne Centra Badawcze
Publikacje matematyczne Inne serwery matematyczne Przeszukiwanie baz danych o nauce w Polsce
[Wyszukiwarki] [Polskie Katalogi] [Serwisy o Krakowie]
[Nauka i edukacja] [Informacja o stronach WWW] [Inne]

Serwery informatyczne

Zasoby biblioteczne w internecie
Electronic Journals - Serwis informacyjny ILAS
Czasopisma elektroniczne
Elektroniczne źródła informacji
Instytuty Informatyki i Matematyki w Polsce

Organizacje

European Mathematical Society (EMS)
International Mathematical Union (IMU)
American Mathematical Society (AMS)
International Federation of Nonlinear Analysts (IFNA)
EMIS (European Mathematical Information Service) - Kopia w Krakowie

Matematyczne Centra Badawcze

Mathematical Centers

Publikacje Informatyczne

Czasopisma zagraniczne w wersji elektronicznej w Bibliotece Jagiellońskiej
DBLP - Computer Science Bibliography
The ACM Digital Library, The Guide to Computing Literature, Bibliographic citations from major publishers in computing.
Computer Science Directory
The Collection of Computer Science Bibliographies
Documents in Computing and Information Science

Publikacje Matematyczne

Czasopisma zagraniczne w wersji elektronicznej w Bibliotece Jagiellońskiej
bazy ICM zatoka
Springer.link
MathSciNet: Mathematical Reviews on the Web
Zentralblatt fur Mathematik Online
The World-Wide Web Virtual Library: Mathematics
Math-Net Links - Internet Resources
Academic Press
Addison - Wesley Publishing Company
Birkhauser
Cambridge University Press: Mathematical Texts
Kluwer Academic Publishers
Mathematics On-Line Bookshelf
National Academy of Science Press
O'Reilly & Associates Gopher
Oxford University Press, UK

Inne serwery matematyczne

Math Departments in France
Mathematics Departments in Germany
Dipartimentie Istituti Matematici in Italia
Math Departments in United Kingdom, Heriot-Watt
Mathematics Information Servers(Na całym świecie)
European Mathematical Information Service
Polish Mathematicians

Polskie Uczelnie

Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Łódzki
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski

Wyszukiwarki:

Go (dawniej Infoseek)
Lycos
DejaNews
DOGPILE
Euroseek
Excite
HotBot
IAF - Wyszukiwanie adresów e-mail-owych
OpenText
shareware.com - wyszukiwanie oprogramowania
WebCrawler
Wirtualna Polska
WWW Virtual Library
Yahoo

Polskie Katalogi

Pogoda - serwis informacji o pogodzie
MAPserver geograficzna wyszukiwarka internetowa
Optimus Onet
Polska Wyszukiwarka
PolishWorld
Polska
Polskie zasoby w Yahoo
Wirtualna Polska: http://wp.cnt.pl/ albo http://www.wp.pl/
WOW

Informacje o Krakowie

Magiczny Krakow

Nauka i Edukacja:

Nauka Polska
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Komitet Badań Naukowych (KBN)
Polska Akademia Nauk (PAN)
BRAINTRACK: University-Index [Ponad 5300 odsyłaczy do instytucji naukowych w 152 krajach]
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo -- Warszawa
NASK
Association for Computing Machinery
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
European Science Foundation
European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM)
Library of Congress World Wide Web Home Page

Przeszukiwanie baz danych o nauce w Polsce

INFOBAZA - Narodowa Informacja o naukowych bazach danych :
Rozprawy doktorskie i habilitacyjne w Polsce od 1990 r.[PL]:
SYNABA - Naukowe Badania w Polsce:
The State Committee for Scientific Research of the Republic of Poland (KBN)
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk(IPI PAN)
SIGACT
Sunsite w ICM'ie - najwieksze polskie archiwum plików
Lista polskich grup dyskusyjnych

Informacja o stronach WWW

World Wide Web Home at W3 Consortium
World Wide Web Subject Catalog
College and University Home Pages (uporządkowanie alfabetyczne)
World Wide Web servers (CERN)
Virtual Tourist
Weather around the world
The World-Wide Web Virtual Library
Boycott Internet spam!
O polskich literkach

Inne

Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Sejm RP
Senat RP
Trybunał Konstytucyjny RP
GUS
PKP
Prognoza pogody dla Polski
Gazety - On Line