Organizacja roku akademickiego 2012/2013

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013 odbywać się będą:

- od 2 października 2012 roku do 23 grudnia 2012 roku
- od 3 stycznia 2013 roku do 28 stycznia 2013 roku
- od 23 lutego 2013 rok do 28 marca 2013 roku
- od 3 kwietnia 2013 roku do 14 czerwca 2013 roku.

Sesje egzaminacyjne odbywać się będą w terminach:
- zimowa: od 29 stycznia 2013 roku do 10 lutego 2013 roku
- zimowa poprawkowa: od 16 lutego 2013 roku do 22 lutego 2013 roku
- letnia: od 15 czerwca 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku
- letnia poprawkowa: od 1 września 2013 roku do 15 września 2013 roku.

Dni wolne od zajęć:
- przerwa świąteczna: od 24 grudnia 2012 roku do 2 stycznia 2013 roku
- przerwa semestralna: od 11 lutego 2013 roku do 15 lutego 2013 roku
- przerwa świąteczna: od 29 marca 2013 roku do 2 kwietnia 2013 roku
- wakacje letnie: od 29 czerwca 2013 roku do 30 września 2013 roku.

Dodatkowe dni, w których obowiązują godziny rektorskie:
- 2 maja 2013 roku, pod warunkiem odrobienia zajęć w innym terminie lub przeprowadzenia tych zajęć w formie e-lerningu
- piątek w maju w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

Organizacje roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych ustala Dziekan Wydziału w oparciu o obowiązujące plany i programy studiów.