Tematyka badań

W Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego są prowadzone badania w zakresie podstaw informatyki, zastosowań informatyki oraz matematyki stosowanej i obliczeniowej. Taka tematyka badań prowadzi do uwzględniania w naszych programach edukacyjnych zastosowań interdyscyplinarnych.

Pracownicy naukowi instytutu są znani w kraju i za granicą ze swoich badań naukowych prowadzonych na wysokim poziomie. Posiadają oni doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie informatyki i matematyki. Aktualnie prowadzone są badania dotyczące następujących tematów:

Podstawy i zastosowania informatyki:

Matematyka stosowana, obliczeniowa i zastosowania matematyki:

Prowadzone są zarówno krajowe jak i międzynarodowe projekty badawcze. Wyniki tych badań są prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz są znaczące w wielu dziedzinach informatyki.

Badania naukowe prowadzone w Instytucie są w głównej mierze finansowane z grantów badawczych MNiSW, grantów europejskich, a także mniejszych grantów uzyskiwanych z innych źródeł. Konferencje naukowe przez nas organizowane były dofinansowywane np. przez firmy krajowe i międzynarodowe. Rozwój i modernizacja bazy dydaktycznej Instytutu są realizowane głównie w oparciu o środki UJ i granty inwestycyjne MNiSW.

Duża część prac naukowo-badawczych w Instytucie Informatyki jest prowadzona we współpracy międzynarodowej m.in. z ośrodkami w Austrii, Francji, Grecji, Japonii, Kanadzie, Korei, Niemczech, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także we współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju.

Działalność naukowa Instytutu Informatyki UJ jest prowadzona w szerokiej współpracy z informatykami i matematykami z innych ośrodków naukowych oraz we współpracy międzynarodowej z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi na całym świecie.

Oprócz wspólnych prac i wymiany informacji naukowych, dobre kontakty, które mamy z tymi i wieloma innymi instytucjami naukowymi na świecie pozwalają nam na kierowanie do nich naszych najlepszych doktorantów na staże naukowe po doktoracie.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne: