Partnerzy Zagraniczni/Kontakty Indywidualne

Duża część prac badawczych prowadzona jest w Instytucie Informatyki UJ we współpracy międzynarodowej z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi na całym świecie. Między innymi pracownicy Instytutu współpracują z: