People in the Institute of Computer Science

The Institute of Computer Science has 44 employees with 38 of research faculty members, 3 of administration and 3 of technical staff. The Institute consists of two chairs and three divisions.

Research / Faculty Members

The present system of scientific degrees in Poland is based on the following acts of parliament: the Higher Education Act (Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym) and the Scholarly Degrees and Titles Act (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 595). This system has three levels: doctor (Ph.D), doctor with habilitation (higher-level doctoral degree) and professor (full professor). At the universities there are following positions: assistant, adiunkt, extraordinary professor and ordinary professor.

The Institute of Computer Science has currently 39 research faculty members:

Ph.D. students (29): Andrzej Andrijew, Arkadiusz Balcerek, Sylwia Barnaś, Kamil Bartocha, Piotr Brendel, Jakub Chochołowicz, Jacek Cyranka, Łukasz Czech, Aleksander Czechowski, Jerzy Czepiel, Krzysztof Danielewicz, Magdalena Foryś, Paweł Goncerz, Grzegorz Jabłoński, Andrzej Krajniak, Anna Kulig, Tomasz Magryś, Krzysztof Misztal, Piotr Młocek, Mateusz Nikodem, Piotr Opioła, Wiesław Pałka, Pawel Petecki, Krzysztof Rytko, Bartłomiej Siwek, Łukasz Struski, Robert Szczelina, Paweł Szczurek, Hubert Wagner, Frank Weilandt, Przemysław Witek, Tomasz Wójtowicz.

Chairs:

Chair of Computational Mathematics (10 members)

Head. Marian Mrozek, Ph.D.
Professors: Zbigniew Hajto, Ph.D., Piotr Zgliczyński, Ph.D.

Associate Professors: Ph.D., Tomasz Kapela, Ph.D., Jacek Tabor, Ph.D., Daniel Wilczak, Ph.D., Marcin Żelawski, Ph.D.
Assistant Professors: Paweł Gniadek, Ph.D., Małgorzata Moczurad, Ph.D., Natalia Żelazna Ph.D.
Ph.D. students: Paweł Dłotko, Andrzej Krajniak, Krzysztof Misztal, Wiesław Pałka, Hubert Wagner.

Chair of Optimization and Control Theory (8 members)

Head: Stanisław Migórski, Ph.D.
Professors: Zdzisław Denkowski, Ph.D.
Associate Professors: Leszek Gasiński, Ph.D., Anna Ochal, Ph.D., Maciej Smołka, Ph.D.
Assistant Professors: Krzysztof Bartosz, Ph.D., Maria Foryś, Ph.D., Piotr Kalita, Ph.D.
Ph.D. students: Sylwia Barnaś, Jacek Cyranka, Jerzy Czepiel, Paweł Goncerz, Anna Kulig, Piotr Opioła.

 

Divisions:

Division of Applied Computer Science (9 members)

Head: Marek Skomorowski Ph.D.
Associate Professors: Marcin Ciecholewski, Ph.D., Igor Podolak, Ph.D., Henryk Telega, Ph.D..
Assistant Professors: Władysław Kaczorowski, M.S., Rafał Kawa, Ph.D., Jacek Lembas, Ph.D., Jerzy Martyna, Ph.D., Jan Rosek, Ph.D., Jacek Śmietański, Ph.D., Bartosz Zieliński.
Ph.D. students: Michał Markiewicz, Bartłomiej Siwek, Tomasz Wójtowicz.

Division of Discrete Mathematics (5 members)

Head. Wit Foryś, Ph.D..
Associate Professors: Włodzimierz Moczurad, Ph.D.
Assistant Professors: Sławomir Bakalarski, Ph.D., Adam Roman, Ph.D., Jakub Zygadło, Ph.D.
Ph.D. students: Łukasz Czech, Michał Kolarz, Mateusz Nikodem.

Division of Effective Algebra Methods (3 members)

Head. Zbigniew Hajto, Ph.D..
Assistant Professors: Władysław Kaczorowski, Jerzy Martyna, Ph.D.

Administration:
Aleksandra Cyran, Katarzyna Jacher-Śliwczyńska, Ph.D., Iwona Wojtkiewicz.

Technical staff:
Józef Gajda, Mieczysław Guja, Andrzej Woch.