External Sites

Computer Science Sites of Interest Organizations Mathematical Research Centers
Mathematical Publishing Other Mathematical Sites Search databases related to science in Poland
[Search Engines] [Polish Catalogs] [Cracow Network Services]
[Science and education] [WWW Information] [Other links]

Computer Science Sites of Interest

Zasoby biblioteczne w internecie
Electronic Journals - information service of ILAS
Czasopisma elektroniczne
Elektroniczne źródła informacji
Instytuty Informatyki i Matematyki w Polsce

Organizations

European Mathematical Society (EMS)
International Mathematical Union (IMU)
American Mathematical Society (AMS)
International Federation of Nonlinear Analysts (IFNA)
EMIS (European Mathematical Information Service) - Mirror in Cracow

Mathematical Research Centers

Mathematical Centers

Computer Science Publishing

Czasopisma zagraniczne w wersji elektronicznej w Bibliotece Jagiellońskiej
DBLP - Computer Science Bibliography
The ACM Digital Library, The Guide to Computing Literature, Bibliographic citations from major publishers in computing.
Computer Science Directory
The Collection of Computer Science Bibliographies
Documents in Computing and Information Science

Mathematical Publishing

Czasopisma zagraniczne w wersji elektronicznej w Bibliotece Jagiellońskiej
bazy ICM zatoka
Springer.link
MathSciNet: Mathematical Reviews on the Web
Zentralblatt fur Mathematik Online
The World-Wide Web Virtual Library: Mathematics
Math-Net Links - Internet Resources
Academic Press
Addison - Wesley Publishing Company
Birkhauser
Cambridge University Press: Mathematical Texts
Kluwer Academic Publishers
Mathematics On-Line Bookshelf
National Academy of Science Press
O'Reilly & Associates Gopher
Oxford University Press, UK

Other Sites

Math Departments in France
Mathematics Departments in Germany
Dipartimentie Istituti Matematici in Italia
Math Departments in United Kingdom, Heriot-Watt
Mathematics Information Servers(Na całym świecie)
European Mathematical Information Service
Polish Mathematicians

Polish Universities

University of Bialystok
University of Gdańsk
University of Silesia
Jagiellonian University
University of Łódź
Catholic University of Lublin
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Opolski
Adam Mickiewicz University in Poznań
Uniwersytet Szczeciński
Nicolaus Copernicus University
Warsaw Uniwersity
Wroclaw University

Search Engines:

Go (formerly Infoseek)
Lycos
DejaNews
DOGPILE
Euroseek
Excite
HotBot
IAF - E-mail address search
OpenText
shareware.com - software search
WebCrawler
Wirtualna Polska
WWW Virtual Library
Yahoo

Polish Catalogs

Pogoda - serwis informacji o pogodzie
MAPserver geograficzna wyszukiwarka internetowa
Optimus Onet
Polska Wyszukiwarka
PolishWorld
Polska
Polskie zasoby w Yahoo
Wirtualna Polskahttp://www.wp.pl/
WOW

Cracow Network Services [PL]

Magiczny Krakow

Science and education:

Nauka Polska
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Komitet Badań Naukowych (KBN)
Polska Akademia Nauk (PAN)
BRAINTRACK: University-Index [Ponad 5300 odsyłaczy do instytucji naukowych w 152 krajach]
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo -- Warszawa
NASK
Association for Computing Machinery
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
European Science Foundation
European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM)
Library of Congress World Wide Web Home Page

Search databases related to science in Poland

INFOBAZA - National Information about Databases for Science:
Rozprawy doktorskie i habilitacyjne w Polsce od 1990 r.[PL]:
SYNABA - Scientific Research in Poland:
The State Committee for Scientific Research of the Republic of Poland (KBN)
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk(IPI PAN)
SIGACT
Sunsite w ICM'ie - largest polish file archive
Lista polskich grup dyskusyjnych

World Wide Web Information

World Wide Web Home at W3 Consortium
World Wide Web Subject Catalog
College and University Home Pages (uporządkowanie alfabetyczne)
World Wide Web servers (CERN)
Virtual Tourist
Weather around the world
The World-Wide Web Virtual Library
Boycott Internet spam!
O polskich literkach

Other sites

Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Sejm RP
Senat RP
Trybunał Konstytucyjny RP
GUS
PKP
Prognoza pogody dla Polski
Gazety - On Line