ul. prof. S. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
( map | building plan )
Tel: 12 664-6633
Fax: 12 664-6673
Dyd. 12 664-6628, 12 664-7533
E-mail: