Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego
Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki
Stan na 28 lutego 2008 r.

Fot. Jacek Kuraś