Główny korytarz w budynku Wydziału

Wykonanie panoram: Piotr Niewolski