Pierwsze piętro - Dziekanat i sekretariaty

Wykonanie panoram: Piotr Niewolski