Serdecznie witamy w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki

      Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się wszystkie sale dydaktyczne oraz pracownie komputerowe. Na parterze, po obu stronach głównego wejścia znajdują się sale wykładowe o numerach: 0004 i 0089. Obok znajdują się szatnie dla studentów. Na końcu korytarza głównego znajduje się dwupoziomowa Biblioteka Wydziałowa. Obecnie dolna kondygnacja jest udostępniona Bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej UJ. Na parterze znajdują się też pokoje od 0144 do 0151, udostępnione czasowo Instytutowi Filologii Klasycznej UJ. Na parterze znajduje się również bufet i jadalnia, oraz kiosk, w którym są sprzedawane materiały biurowe, prasa i książki naukowe. Na pierwszym piętrze, w korytarzu głównym, znajdują się pomieszczenia Dziekanatu oraz gabinety Dyrektorów do spraw Dydaktyki i Sekretariaty Dydaktyczne. Na pierwszym piętrze znajdują się również Sekretariaty Główne oraz Dyrekcje obu Instytutów: Matematyki i Informatyki. Na wszystkich piętrach są umiejscowione pokoje pracowników oraz doktorantów. Sale dydaktyczne, pokoje pracownicze oraz inne pomieszczenia na planie są zaznaczone różnokolorowymi ikonkami, ich znaczenie pokazuje legenda na dole pod planem. Wszystkie ikonki sal dydaktycznych oraz ikonki pokojów pracowniczych są klikalne, a kliknięcie na ikonkę powoduje pojawienie się opisu pomieszczenia. Opis pokojów pracowniczych zawiera komplet informacji o pracownikach rezydujących w pokoju. Opis sali dydaktycznej zawiera informację o wyposażeniu sali, link do strony w USOSie oraz wyróżniony link do strony z aktualnym harmonogramem. Plan jest skalowalny, co ułatwia jego oglądanie nawet w rozdzielczości 800x600. W celu zmniejszenia rozdzielczości planu należy wybrać ikonkę lupy z minusem, w celu jej zwiększenia ikonkę z plusem. Ikonka lupy ze znakiem zapytania pozwala na dostosowanie rozdzielczości planu do rozmiaru okna przeglądarki. Informacja o ostatnio ustawionej przez użytkownika rozdzielczości planu jest zapisywana w ciasteczku (ang. cookies).

©Projekt i wykonanie: Władysław Kaczorowski, p. 2162

* Strona "Plan Budynku Wydziału" bierze udział w konkursie Polski Internet 2012, w kategorii "Uczelnia Wyższa". Głosowanie na konkretną stronę WWW odbywa sie od 1 października 2012.