List do kierowników jednostek naukowych w sprawie oceny parametrycznej i listy punktowej czasopism z dnia 26 października 2005 r.

P.T. Kierownicy jednostek naukowych

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zapytaniami oraz prośbami jednostek naukowych dotyczącymi ostatecznego terminu nadsyłania informacji uzupełniających oraz uwag do listy punktacji czasopism, uprzejmie informuję, że wszystkie nadsyłane materiały są przyjmowane i weryfikowane na bieżąco. Ze względu na konieczność dokonania oceny jednostek przed przyznaniem im dotacji na działalność statutową, uprzejmie proszę o jak najszybsze dostarczenie niezbędnych informacji uzupełniających. Po 18 listopada, z powodów technicznych (weryfikacja całej bazy danych za ostatnie 4 lata) wprowadzanie dodatkowych danych zgłaszanych przez jednostki nie będzie możliwe.

Jednocześnie pozwalam sobie przypomnieć, że dodatkowe informacje o sposobie obliczania wartości punktowej publikacji zaliczanych do dorobku jednostek oraz osiągnięć o charakterze wdrożeniowym zostały zawarte w liście Ministra z dnia 7-10-2005 opublikowanym na naszej stronie internetowej.

Zgodnie z powyższym listem, uwagi dotyczące listy czasopism są przekazywane na bieżąco do konsultacji odpowiednim organom Rady Nauki. Stosowne korekty są sukcesywnie nanoszone na listę punktową czasopism opublikowaną na stronie internetowej.

Uzupełnienie dotyczące głównie wydawnictw humanistycznych, dokonane po konsultacji z Przewodniczącym Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki, Panem Profesorem Tomaszem Jasińskim, zostanie opublikowane do 28 października 2005 r.

Z poważaniem