Program studiów* „Nowoczesne Techniki Komputerowe”

obejmuje następujące zagadnienia:

 

nauczyciele innych specjalności niż informatyka

nauczyciele uczący informatykę

semestr pierwszy

Elementy technologii informacyjnej i medialnej

Grafika komputerowa

Dydaktyka informatyki

ABC sieci komputerowych

Podstawy projektowania stron WWW

Podstawy programowania obiektowego w języku Java

semestr drugi

E-learning: rewolucja w nauczaniu

Podstawowe narzędzia programowania dla Internetu

Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna

 

* Dwusemestralny program studiów został dostosowany do wymogów zawartych w Podstawie Programowej Elementy Informatyki.

 

Istnieje również możliwość dopasowania ścieżek programowych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań poszczególnych studentów.

 

Zaliczenia przedmiotów odbywają się na podstawie indywidualnych projektów, z wyjątkiem przedmiotu „Elementy technologii informacyjnej i medialnej”, który kończy się egzaminem praktycznym.

 

Łączna liczba zajęć (wykładów i ćwiczeń) odbywanych przez studentów podczas studiów wynosi 190 godzin .