PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA
SPECJALNOŚĆ: TEORETYCZNA
I ROK STUDIÓW
I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu forma zajęć O/F forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS
1. Algebra liniowa z geometrią 1 W+C   Z 30+30 5
2. Org. I architek. komp W+L   E 30+30 6
3. Programowanie 1 W+L   Z 30+30 5
4. Wstęp do informatyki W+L   E 30+30 6
5. Wstęp do programowania W+L   Z 15+30 4
6. Wstęp do teorii mnogości W+C   E 30+30 6
7. Wychowanie fizyczne WF   Z 30 1
8. Szkolenie BHP          
Łączna liczba godzin 375
Łączna liczba punktów ECTS 33
II semestr
Lp. Nazwa przedmiotu forma zajęć O/F forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS
1. Algebra liniowa z geometrią 2 W+C   E 30+30 6
2. Analiza matematyczna 1 W+C   Z 30+45 6
3. Metody programowania W+L   E 30+30 6
4. Programowanie 2 W+L   E 30+30 6
5. Systemy operacyjne W+L   E 30+45 7
6. Wychowanie fizyczne WF   Z 30 1
Łączna liczba godzin 360
Łączna liczba punktów ECTS 32
II ROK STUDIÓW
I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu forma zajęć O/F forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS
1. Analiza matematyczna 2 W+C   E 30+45 7
2. Algorytmy i struktury danych W+L   E 30+45 7
3. Wstęp do matematyki dyskretnej W+C   E 45+60 8
4. Bazy danych W+L   E 30+45 7
5. Język angielski LEK   Z 60 2
Łączna liczba godzin 390
Łączna liczba punktów ECTS 31
II semestr
Lp. Nazwa przedmiotu forma zajęć O/F forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS
1. Inżynieria oprogramowania W+L   E 30+45 7
2. Rachunek prawdopodob. i stat. W+C   E 30+30 6
3. Sieci komputerowe W+L   E 30+30 6
4. Teoria języków i automatów W+C   E 30+30 6
5. Obliczalność i złożoność W+C   E 30+30 6
6. Język angielski LEK   Z 60 2
Łączna liczba godzin 375
Łączna liczba punktów ECTS 33
III ROK STUDIÓW
I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu forma zajęć O/F forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS
1. Programowanie w sieci Internet W+L   E 30+30 6
2. Metody numeryczne W+L   E 30+30 6
3. Bezpieczeństwo syst. komp. W+L   E 30+30 6
4. Projekt zespołowy 1 L   P 30 3
5. Kryptologia W+C   E 30+30 6
6. Seminarium SEM   Z 30 3
7. Język angielski LEK   Z 60 2
Łączna liczba godzin 360
Łączna liczba punktów ECTS 32
II semestr
Lp. Nazwa przedmiotu forma zajęć O/F forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS
1. Probl. społ. i zawodowe inf. W   Z 15 1
2. Projekt zespołowy 2 L   P 30 3
3. Wprowadzenie do kognitywistyki W+C   E 30+30 6
4. Funkcje tworzące W+C   E 30+30 6
5. Wykład fakultatywny W+C   E 30+30 6
6. Seminarium SEM   Z 30 3
7. Filozofia W+C   Z 30+30 4
8. Język angielski LEK   E 60 4
6. Praktyki     Z 90 0
9. Egzamin licencjacki     E   10
Łączna liczba godzin 465
Łączna liczba punktów ECTS 43