Wskazówki poniższe dotyczą studentów studiów II stopnia (magisterskich) zaczynających studia
w roku 2010/11 (II rok) i 2011/12 (I rok)

Terminologia dotycząca kategorii wykładów : specjalistyczne, specjalnościowe, fakultatywne.

Wykład obowiązkowy na jednej specjalności może być specjalnościowym lub fakultatywnym na innej.

Generalna zasada dotycząca już zaliczonych przedmiotów: 

      Przedmioty zrobione w ramach licencjatu nie przepisują się na studia magisterskie oraz nie robimy go drugi raz na studiach magisterskich. 
      Jeśli jakiś przedmiot jest w programie studiów magisterskich, a państwo już go zrobili w czasie licencjatu, to należy wtedy się wtedy skontaktować z opiekunem specjalności (lub dyr. II) i wspólnie ustalić, co wybrać zamiast niego, o ile ta sprawa nie jest wyjaśniona w poniżej. 

Opiekunowie specjalności:
      Inżynieria oprogramowania - Małgorzata Moczurad
     Teoretyczna - Wit Foryś
     Stosowana - Andrzej Bielecki
     Modelowanie - Stanisław Migórski
     Matematyka komputerowa - Marian Mrozek lub Piotr Zgliczyński

 1. Specjalność: Inżynieria Oprogramowania 

  I rok:
     będą odbywać się 3 z 5 wymaganych wykładów specjalnościowych ; wszystkie muszą być wybrane. 

  I semestr (zimowy):
     1) Programowanie systemów mobilnych (Henryk Telega)
     2) Programowanie rozproszone ( Piotr Kalita)

  II semestr (letni):
     1) Programowanie niskopoziomowe (Tomasz Kapela)

  II rok:
     dowolne wykłady fakultywne z listy na wydziale 

  Jako seminaria można wybrać dowolne seminarium na wydziale.

 2. Specjalność: Informatyka Stosowana

  I rok:

  W roku akademickim 2011/2012 studenci specjalności stosowanej muszą wybrać:
        Kryptologia (zimowy), Wit Foryś
        Modelowanie i symulacja komputerowa (letni), Marek Skomorowski
        Testowanie oprogramowania (letni), Adam Roman 

  Dwa przedmioty specjalnościowe:
        Grafika komputerowa, (Rafał Kawa), letni
        Podstawy sztucznej inteligencji, (Andrzej Bielecki), sem. letni
  idą co roku, więc mogą być wybrane również w przyszłym roku.

  Wszystko to oczywiście pod warunkiem, że nie zostały zaliczone na licencjacie (w takim wypadku zamiast takiego przedmiotu wybieramy inny dowolny wykład oferowany w II).

  II rok:
        studenci zaliczają dowolne wykłady na wydziale, po uprzedniej akceptacji opiekuna specjalności

 3. Specjalność: MSIS 
  Wykłady specjalnościowe - trzeba zaliczyć jeden w sem. zimowym i dwa w letnim ( to jest sugerowany rozkład)

  w semestrze zimowym: 
        Rownania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne, Stanisław Migórski

  w semestrze letnim oferowane są wykłady: 
        Modelowanie i symulacja komputerowa, Marek Skomorowski
        Sieci neuronowe lub Metody sztucznej inteligencji, Igor Podolak

  II rok:
  w semestrze zimowym:
  jest wykład specjalistyczny:
        Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne, Stanisław Migórski

  jeśli nie zostały zaliczone na I roku, wtedy należy zaliczyć
        Modelowanie i symulacja komputerowa, Marek Skomorowski
        Sieci neuronowe lub Metody sztucznej inteligencji, Igor Podolak

  Wykłady fakultatywne - częściowa lista sugestii (odbędą się jeśli liczba chętnych > 8):
        Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych, Anna Ochal, letni , Anna Ochal
        Metoda elementu skończonego, letni, Krzysztof Bartosz,
        Wprowadzenie do kognitywistyki, Włodzimierz Moczurad, letni
        Funkcje tworzące , Adam Roman, letni , 
        Grafika, Rafał Kawa, letni
        Kryptologia, zimowy, Wit Foryś
        Testowanie oprogramowania, Adam Roman, letni 
        Przetwarzanie grafiki i muzyki z programem MATLAB, Jacek Tabor, zimowy
        Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych, Marcin Ciecholewski, zima
        Bioinformatyka, Jacek Śmietanski, letni

 4. Specjalność: Informatyka Teoretyczna

  Jeśli Państwo zaliczyli już na 1-ym stopniu (licencjat) następujące przedmioty:
        Kryptologia
        Wprowadzenie do kognitywistyki
        Funkcje tworzące
        Obliczalność i złożoność

  to należy wziąć wykłady specjalnościowe. 

  Wykłady specjalnościowe dla spec. teoretycznej to:
        Programowanie w logice (letni), Paweł Gniadek
        Testowanie oprogramowania (letni), Adam Roman.
        Teoria informacji (letni), Jacek Tabor
        Wybrane problemy teorii kodowania (letni), Wit Foryś

  Pozostałe wykłady dobieramy po konsultacji z opiekunem specjalności

 5. Specjalność: Matematyka komputerowa 

  I rok: 
  semestr zimowy:
        Wykład specjalistyczny (obowiązkowy) "Matematyczne podstawy informatyki" planowany w programie studiów w semestrze zimowym nie odbędzie się z powodu małego naboru

  zamiast tego: - dowolny wykład na wydziale, pod warunkiem zaakceptowania go przez opiekuna specjalności (Marian Mrozek) lub Piotra Zgliczyńskiego - sugerowany: "Teoria programowania"

  Projekt programistyczny I - zostanie połączony z "Projekt zespołowy I" na specjalności stosowanej'

  semestr letni:
        Wykład specjalistyczne (obowiązkowe "Matematyka dyskretna" i 'Analiza numeryczna' planowane w programie studiów w semestrze letnim nie odbędą się z powodu małego naboru; będą za rok zamiast tego: dowolne wykłady na wydziale, pod warunkiem zaakceptowania go przez opiekuna specjalności (Marian Mrozek) lub Piotra Zgliczyńskiego

  sugerowane: "Teoria złożoności" i "Numeryczne rozwiązywane równań różniczkowych zwyczajnych"

  Projekt programistyczny II - jak w sem. zimowym

  II rok:
  semestr zimowy:
        Projekt programistyczny III - jak do tej pory razem z "Projekt zespołowy III" na specjalności "Stosowanej"

  Wykłady specjalnościowe dla MK, które będą odbywały się w tym roku
              (zgodnie z programem trzeba zaliczyć 4 z listy na stronie MK) :
        Kryptologia, zimowy, Wit Foryś
        Programowanie funkcyjne, zimowy, Włodzimierz Moczurad
        Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych, letni (odbędzie się jeśli liczba chętnych > 8) , Anna Ochal
        Metoda elementu skończonego, letni, Krzysztof Bartosz, (odbędzie się jeśli liczba chętnych > 8)
                 - zamiast "Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych"