Informatyka dla Nauczycieli

Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1150 (I piętro)
tel. 12 664-6633, fax. 12 664-6673
http://www.ii.uj.edu.pl/sp        

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe (rok akademicki 2013/2014)

1. Imię i nazwisko *

2. Data i miejsce urodzenia

3. PESEL *

4. Dowód osobisty: seria, nr, wydany przez  *

5. Adres zameldowania *

6. Adres do korespondencji *

7. Telefon kontaktowy, w godzinach ... *

8. E-mail *

9. Ukończona szkoła wyższa i kierunek *

10. Miejsce pracy

11. Dotychczasowy kontakt z komputerem (w domu, w pracy)

12. Planowana praca z komputerem

13. Znajomość zagadnień informatycznych (w skali 0-5):
Windows UNIX / Linux
Internet Język HTML
Język PHP Poczta elektroniczna
Edytory tekstu Sieci komputerowe
Grafika komputerowa Arkusze kalkulacyjne
Bazy danych Język programowania C/C++
Język programowania Pascal Język programowania Java
14. Inne zagadnienia (jakie?)

15. Zagadnienia, z którymi Pan/Pani chciałby/chciałaby się zapoznać:

16. Zajęcia w soboty mogą rozpoczynać się od:

17. Jestem zainteresowany/zainteresowana ścieżką: *
     szkoła podstawowa i gimnazjum
     szkoła ponadgimnazjalna
18. Skąd dowiedział się Pan/dowiedziała się Pani o naszych studiach:

19. Cel podjęcia studiów i oczekiwania:

20. Uwagi:

   


    Prosimy o wypełnienie powyższego formularza a następnie zaakceptowanie wprowadzonych danych (wciśnięcie przycisku: "Wyślij formularz"). Spowoduje to zachowanie wpisanych danych oraz pojawi się możliwość wydrukowania ostatecznej jego wersji. Prosimy nie przesyłać tego druku, gdyż przechowane dane pozwolą nam na jego wygenerowanie.

    Pola oznaczone czerwoną gwiazdką MUSZĄ być wypełnione.

    Adres mailowy powinien być napisany bezbłędnie, gdyż na ten adres będą przesłane wszystkie istotne informacje dotyczące kwalifikacji, w tym również potwierdzenie wysłania powyższego formularza. Osoby, które nie mają jeszcze takiego adresu, powinny skorzystać z możliwości założenia bezpłatnego konta pocztowego, na przykład na stronie www: http://poczta.onet.pl lub w innym serwisie ogólnie dostępnym.

    Pozostałe (nieobowiązujące) dane zawarte w formularzu pozwolą na lepsze dobranie składu grup studenckich.