Herb UJ   Logo

  Strona domowa  e-mail  Drukuj  Valid HTML 4.01 Transitional

Studia Podyplomowe: Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu

Studia podyplomowe Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu zostały uruchomione w październiku 2001 roku, jako jedne z pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z elementami zajęć na odległość. Od roku akademickiego 2011/2012 program studiów został zmodyfikowany oraz dostosowany do oczekiwań i potrzeb kandydatów.

Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem związanych w jakiś sposób z informatyką, np. do:

Słuchacz, który zrealizuje program studiów uzyskuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu.

W ramach współpracy z firmą Microsoft słuchacze mogą uczestniczyć bez dodatkowej opłaty w kursach stanowiących ważny element przygotowania do uzyskania certyfikatu MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist). Tytuł MCTS jest dowodem kompetencji w zakresie platformy sieciowej Windows, uznawanym na całym świecie.

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne odbywają się podczas dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele, zazwyczaj dwa razy w miesiącu w Instytucie Informatyki UJ. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach komputerowych w grupach co najwyżej 15-osobowych. Obok tradycyjnych form studiowania słuchacz dodatkowo uczestniczy w nowoczesnych formach nauczania na odległość, takich jak zapytania elektroniczne i konsultacje elektroniczne (forum, chat).

W toku studiów słuchacz ma kilkakrotnie możliwość dokonania wyboru przedmiotów. Dzięki temu może dostosowywać realizowany program do swoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Obok pracowników Instytutu Informatyki UJ zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z firm komputerowych (m.in. Motorola, Microsoft), co gwarantuje bliski kontakt z przemysłem software'owym.

Studia trwają trzy semestry. Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł i jest płatna w trzech semestralnych ratach (po 2500 zł).

Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014:
     W celu dokonania zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 należy wypełnić formularz. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie powiadomiony drogą e-mailową lub listownie.

Zobacz program studiów