Dydaktyka

Pracownicy ZMD prowadzą w Instytucie Informatyki następujące wykłady i seminaria dla studentów:

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne do zajęć znajdują się na stronach www prowadzących zajęcia.