Seminars:
Computational mathematics Thu 16:15-17:45
room 1016
Image and Data Processing Tue 11:30-13:00
room 1146
Differential equations and related issues Fri 12:15-13:45
room 1016
Partial differential equations Tue 12:15-13:45
room 1016
PhD graduates:

2019
 • Irmina Walawska
  Thesis: Algorytmy ścisłego całkowania równań wariacyjnych i ich zastosowania do badania bifurkacji rozwiązań okresowych w Kołowym Ograniczonym Problemie Trzech Ciał.
  Supervisor: Daniel Wilczak
2017
 • Piotr Brendel
  Thesis: Algorytm podzbioru acyklicznego: rozszerzenia i zastosowania
  Supervisor: Marian Mrozek
2016
 • Aleksander Czechowski
  Thesis: Rigorous numerics for a singular perturbation problem
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
 • Frank Weilandt
  Thesis: Rigorous Numerical Computation of the Conley Index for Flows
  Supervisor: Marian Mrozek
2015
 • Grzegorz Jabłoński
  Thesis: Persistent homology of a self-map
  Supervisor: Marian Mrozek
 • Robert Szczelina
  Thesis: Rigorous integration of Delay Differential Equations
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
2014
 • Wiesław Pałka
  Thesis: Rigorous Numerical Analysis with a Finite Element Method.
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
 • Hubert Wagner
  Thesis: Efficient computation of persistent homology.
  Supervisor: Marian Mrozek
2013
 • Jacek Cyranka
  Thesis: Efficient algorithms for rigorous integration forward in time od dPDEs. Existence of globally attracting fixed points of viscous Burgers equation with constant forcing, a computer assisted proof.
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
 • Mateusz Juda
  Thesis: Teoretyczne i praktyczne aspekty liczenia homologii metodami geometrycznych koredukcji.
  Supervisor: Marian Mrozek
2012
 • Paweł Dłotko
  Thesis: Algorytmy redukcji w obliczeniowej teorii homologii i kohomologii z zastosowaniami
  Supervisor: Marian Mrozek
2011
 • Zofia Mączyńska
  Thesis: Rigorous Numerics for Partial Differential Equations
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
 • Mikołaj Zalewski
  Thesis: Computer-assisted Proof of the Existence of Periodic Orbits in Delay Differential Equations
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
2010
 • Natalia Żelazna
  Thesis: Algorytmy homologii zbiorów kostkowych metodą podzbioru acyklicznego
  Supervisor: Marian Mrozek
2005
 • Tomasz Kapela
  Thesis: Choreografie w problemie N-ciał
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
 • Maciej Capiński
  Thesis: Arnold diffusion in the planar restricted elliptic three body problem
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
2003
 • Kinga Stolot
  Thesis: Homotopijny indeks Conleya dla wielowartościowych dyskretnych układów dynamicznych
  Supervisor: Marian Mrozek
 • Daniel Wilczak
  Thesis: Metoda relacji nakrywających w ścisłej analizie numerycznej równań różniczkowych
  Supervisor: Marian Mrozek
2002
 • Marcin Żelawski
  Thesis: Ścisła numeryczna weryfikacja istnienia podwójnie heteroklinicznej bifurkacji w równaniach Kuramoto-Sivashinsky'ego
  Supervisor: Marian Mrozek
2001
 • Paweł Pilarczyk
  Thesis: Topologiczny algorytm ścisłej weryfikacji istnienia trajektorii okresowych
  Supervisor: Marian Mrozek
1996
 • Piotr Zgliczyński
  Thesis: Metody topologiczne w chaotycznych układach dynamicznych
  Supervisor: Marian Mrozek
Division of Computational Mathematics, Institute of Computer Science, Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, Poland