Dydaktyka

Semestr zimowy 2015/2016

Projekt indywidualny

Podczas oddawania projektów: każda z osób będzie mieć do 10 minut na prezentację.
Prezentacja powinna mieć około 10 slajdów i zwierać:

  • Tytuł projektu
  • Główny przypadek użycia
  • Założenia projektowe
  • Diagramy UML ilustrujące architekturę/zachowanie aplikacji
  • Diagram Gantta przedstawiający harmonogram projektu
  • Live Demo - działający program