To my Students at Zhejiang University, 2015 Autumn Course

Within the FP7 People Marie Curie Project CONTACT, prof. Migorski has delivered a Course on "Numerical Analysis", 32h of lectures, November 17 - December 10, 2015, Zhejiang University, Hangzhou, P.R. China.

 • Course: Numerical Analysis
 • Classroom: 406, No 7 building, Yuquan Campus
 • Time: Tuesday and Thursday, 13:15 – 16:40
 • Textbook: K. Atkinson, W. Han, Theoretical Numerical Analysis, Springer, 3rd edition, 2009. Lecture Notes.
 • Appointments by email: stanislaw.migorski@ii.uj.edu.pl, stanislaw.migorski@hotmail.com
 • Exam date and place: December 10, Tuesday, 14:30. Rooms 406 and 504.
 • Participants: Master students, PhD students from China and abroad.

2014 Course under the SET Project

The Chair of Optimization and Control at the Institute of Computer Science and the SET Program at the Jagiellonian University kindly invite to the course of Professor Dr. Weimin Han from the University of Iowa, Iowa City, IA, on Numerical Analysis with Applications to Contact Mechanics". Lecture is interdisciplinary, the subject lies on the border of mathematics, computer science and mechanics. The course is addressed to Master students, PhD students, young doctors and faculty members.

 • Place: the Conference Room no 1177 at the Institute of Computer Science
 • List of dates:
 • March 17, 2014, Monday, 10:00-13:00, lecture 3h.
 • March 18, 2014, Tuesday, 10:00-13:00, lecture 3h.
 • March 19, 2014, Wednesday, 10:00-13:00, lecture 3h.
 • March 20, 2014, Thursday, 10:00-13:00, lecture 3h.
 • March 21, 2014, Friday, 9:00-12:00, lecture 2h + seminar 1h.
For more details visit http://www.set.uj.edu.pl/profesorowie-wizytujacy/2014

To my Students at Zhejiang University, 2013 Autumn Course

Within the FP7 People Marie Curie Project CONTACT, prof. Migorski has delivered a Course on "Numerical Analysis", 32h of lectures, October 10 - November 11, 2013, Zhejiang University, Hangzhou, P.R. China.

 • Course: Numerical Analysis
 • Classroom: 206, No 7 building, Yuquan Campus
 • Time: Monday and Thursday, 13:15 – 16:40
 • Textbook: K. Atkinson, W. Han, Theoretical Numerical Analysis, Springer, 3rd edition, 2009. Lecture Notes.
 • Appointments by email: stanislaw.migorski@ii.uj.edu.pl, stanislaw.migorski@gmail.com
 • Exam date: November 11, Monday, 13:15
 • Participants: Master students, PhD students from China and abroad.
The Department of Mathematics of Zhejiang University is no. 4 in 2013 Ranking of Chinese University Alumni Association. In 2011, 2012 and 2013 ZJU is ranked first among Top 100 Chinese University Ranking (Wu Shulian) 武书连中国大学排行榜 。

Open positions in Maestro Project

The Chair of Optimization and Control of the Institute of Computer Science at the Jagiellonian Univeristy in Krakow, Poland invites applications for five positions to work on a project within the framework of a MAESTRO Advanced Grant. We offer one postdoc position, three PhD student positions, and one MSc student position. Students may participate in the project until defending their MSc/PhD theses. After a student graduation the recruitment procedure will be repeated to fill a position in the project. The first positions have been filled up on June 20, 2013. The next will be announced. The selection criteria, requirements and recruitment procedure can be found on the webpage of the project.

2013 Course under the SET Project

The Chair of Optimization and Control at the Institute of Computer Science and the SET Program at the Jagiellonian University kindly invites to the course of Professor Dr. Mircea Sofonea from University of Perpignan Via Domitia, Faculty of Sciences, Laboratoire de Mathematiques, Physique et Systemes (LAMPS), France, on "Recent Advances in Mathematical Contact Mechanics". Lecture is interdisciplinary, the subject lies on the border of mathematics, computer science and mechanics. The course is addressed to Master students, PhD students, young doctors and faculty members.

 • Place: the Conference Room no 1146 at the Institute of Computer Science
 • List of dates:
 • May 17, 2013, Friday, 10:00-12:00, lecture 2h.
 • May 20, 2013, Monday, 9:00-12:00, lecture 3h.
 • May 21, 2013, Tuesday, 12:00-15:00, lecture 3h.
 • May 24, 2013, Friday, 10:00-14:00, lecture 2h + seminar 2h.
 • May 27, 2013, Monday, 9:00 -12:00, lecture 2h + seminar 1h.
For more details visit http://www.set.uj.edu.pl/rok-2013.

Oferta dla studentów i doktorantów under FP7 People

W związku z rozpoczęciem realizacji czteroletniego międzynarodowego projektu badawczego Marie Curie "People" International Research Staff Exchange Scheme w ramach the 7th European Community Framework Programme, Katedra Optymalizacji i Sterowania Instytutu Informatyki poszukuje studentów/doktorantów zainteresowanych przygotowaniem w najbliższych latach pracy doktorskiej w tematyce projektu. Oferujemy miesięczne wyjazdy do partnerów w Chinach i USA. Więcej szczegołów na stronie stronie projektu.

Ocena wyróżniająca dla kierunku studiów informatyka w Instytucie Informatyki UJ

W dniu 10 marca 2011r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę o wyróżnieniu kierunku studiów informatyka prowadzonym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ przez Instytut Informatyki.

Lectures for PhD students

Specjalność studiów

Od 1 października 2009r. na prowadzonym przez Instytut Informatyki kierunku studiów informatyka, otwarta została na studiach I stopnia nowa specjalność „Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie”. Specjalność ta poswięcona jest tworzeniu modeli komputerowych dla szerokiego spektrum „zagadnień z życia” z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i praktycznej. Z cała pewnoscią nowa specjalność zainspiruje Cię do szukania nowych narzędzi, metod i technik informatycznych, ułatwi wybór przedmiotów specjalistycznych, bardzo korzystny z punktu widzenia kontynuowania studiów II stopnia oraz kontynuowania pracy naukowej w ramach studiów III stopnia.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie zaliczania zajęć

Od 1 października 2010 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki obowiązuje Uchwała Rady Wydziału z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zaliczania zajęć od roku akademickiego 2010/2011. Działając na podstawie § 12 Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyjęty przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałami z dnia 31 maja 2006 roku, z dnia 25 kwietnia 2007 roku, z dnia 7 maja 2008 roku oraz z dnia 25 marca 2009 roku (w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2009 r.), Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ustaliła zasady zaliczania przedmiotów.

Project English++

The English++ project was carried out by a group of 3rd year students from the Institute of Computer Science in 2008. It was inspired by Monika Stawicka, the English teacher from the Jagiellonian Language Centre of the Jagiellonian Universty, who transformed the way the English classes were conducted. The result of the project is a complementary English course book for computer science students and their teachers. The paper version or e-version of the English++ book can be used for self-study or in the classroom. A reading chapter "An Introduction to the Modelling of Real-World Problems by the Simplest Ordinary Differential Equations" by Stanisław Migórski can be found on the web page of the project.