Dydaktyka - materiały i informacje dla studentów

Back to main site

Testowanie oprogramowania, 2017/18

Termin i miejsce zajęć
Termin wykładu: piątek, 12:00-13:30
Sala: 1177
Regulamin przedmiotu: link
Sylabus: link
Template raportu do projektu: link

Slajdy z wykładów

00 - kwestie organizacyjne
01 - wprowadzenie do testowania
02 - testowanie w cyklu życia oprogramowania
03 - czarnoskrzynkowe techniki projektowania testów, cz. I
04 - czarnoskrzynkowe techniki projektowania testów, cz. II
05 - białoskrzynkowe techniki projektowania testów, cz. I
06 - białoskrzynkowe techniki projektowania testów, cz. II
07 - pozostałe techniki testowania

Artykuły do lektury

Inspekcje i przeglądy kodu

    A Guide to Code Inspections
    C. Jones - Measuring Defect Potentials And Defect Removal Efficiency
    Does the Modern Code Inspection Have Value?
    What Type Of Defects Are Really Discovered In Code Reviews?

Testy jednostkowe

    Fowler - Mocks Aren't Stubs
    Kolawa - Unit Testing Best Practices
    Why Most Unit Testing is Waste

Testy mutacyjne - muJava

    muJava - automated class mutation system

Testowanie eksploracyjne i ataki na oprogramowanie

    J. Bach - Exploratory Testing Explained
    A. Whittaker - How to Break Software
    A. Whittaker - How to Break Software (2)

Użyteczność (usability)

    Nielsen - Usability Heuristics
    10 Usability Heuristics

Wzorce w testowaniu: Page Object Pattern

    Page Object Pattern

FMEA

    FMEA

Metody doskonalenia jakości

    Realizing Quality Improvement Through TDD
    ROI of agile methods

Seminarium Testowanie oprogramowania, 2017/18

Termin seminarium: piątek, 8:30-10:00
Sala: 1146
Regulamin zaliczenia seminarium: link
Publikacje do referowania (Intranet): link

Harmonogram spotkań:

Search-based software engineering
20 X Julia Łucka (praca nr 2)
3 XI Katarzyna Rzepecka (praca nr 3)

Test data generation
10 XI Dominika Zając (praca nr 6)
24 XI Tomasz Cugowski (praca nr 7)

Testing business processes
1 XII Łukasz Tylka (praca nr 8)
8 XII Bartłomiej Miszczyszyn (praca nr 9)
15 XII Adrian Lato (praca nr 10)
22 XII Katarzyna Podmokła (praca nr 11)
5 I Robert Kasperczyk (praca nr 12)

Suity testowe - priorytetyzacja, optymalizacja
12 I Łukasz Zawistowicz (praca nr 14)
19 I Szymon Tomczyk (praca nr 15)
26 I Tomasz Sułecki (praca nr 16)

Seminarium Inżynieria danych i oprogramowania (wspólne z dr. hab. M. Mazurem), 2017/18

Termin seminarium: piątek, 10:15-11:45
Sala: 0094
Publikacje do referowania (Intranet): link

Szkolenia ISTQB

Anonimowe komentarze o zajęciach

Tutaj możesz skomentować (szczerze) prowadzone przeze mnie kursy. Anonimowość gwarantowana. Uwaga - w komentarzach proszę nie wklejać adresów www (ew. bez prefiksu http://www) - wydaje mi się, że sayat.me automatycznie je usuwa.