Rozwiązania zadań proszę przesyłać na adres cwiczenia.p.spurek@gmail.com
w tytule maila proszę podać nazwisko i ćwiczenia (np. Spurek Cw1)

Materiały do zajęć:

Zasady panujące na ćwiczeniach: