Materiały do zajęć (ZADANIA):

Zasady panujące na ćwiczeniach:

  • Ocena z ćwiczeń: