Zasady panujące na ćwiczeniach:Zadania:

Zadania
Wstęp I
Wstęp II
Tablice
Wskaźniki i Referencje
Funkcje
Podstawy obsługi plików
Funkcje II
Klasy
Modyfikatory const i static w klasach
Wiązane struktury danych
Kompozycja klas/Preprocesor