Władysław Kaczorowski
Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pokój 2162
30-348 Kraków
Telefon: +48 (12) 664-7549
e-mail: kaczorowski@ii.uj.edu.pl

Zainteresowania:

TeX, LaTeX - tworzenie fontów, niestandardowe makroinstrukcje, dołączanie rysunków do tekstów (różne standardy), tworzenie ilustracji w LaTeX-u (picture), i.t.p.
C/C++ -- grafika, i.t.p.
JavaScript a szczególnie animacja grafiki: przykład 1 (mozaika ułożona z ilustracji), przykład 2 (pokaz slajdów).
PHP - zabawa w budowanie interaktywnych stron WWW.
Przekształcenia ilustracji, np morfizm. Ulubione programy: FantaMorph (przyklad 1, przyklad 2), Easy Gif Animator.

Ulubione strony (wybrane):