Prace doktorskie

Powrót do strony głównej

Tematyka oferowanych prac doktorskich

Używany aparat naukowy:

Proponowane prace doktorskie wiążą się zarówno z badaniami teoretycznymi jak i pracami implementacyjnymi. Dlatego doktorant musi być nie tylko dobrym programistą, ale też wykazywać gotowość do poszerzania swojej wiedzy w zakresie podstaw informatyki i (w przypadku prac z zakresu testowania) teorii testowania. Powinien posiadać wysoką średnią ocen ze studiów. Bardzo wskazane (lecz nie absolutnie wymagane) jest, aby ukończył kurs "Testowanie oprogramowania", a także uczestniczył w seminarium Testowanie oprogramowania, najlepiej jeszcze na studiach magisterskich (dot. prac z zakresu testowania).

Jeśli chcesz pisać doktorat z informatyki i interesujesz się powyższą tematyką, skontaktuj się ze mną.