Przydatne linki

Diagramy Voronoi, triangulacje Delaunay'a, Alpha-shape'y

 1. DotPlacer bardzo przydatny aplet Javy do tworzenia i modyfikowania diagramów Voronoi'a i triangulacji Delaunay'a
 2. Voroprot - Diagramy Apolloniusza (Voronoi dla sfer) w 3D
 3. Voro++ bardzo ciekawa i rozbudowana biblioteka do obliczen diagramów Voronoi i Power Diagrams w 3D, obsługuje okresowe warunki brzegowe. Dla C++.
 4. CGAL Computational Geometry Algorithms Library - chyba największy zbiór algorytmów geometrycznych. Dla C++
 5. DMG-alpha biblioteka python / C++ stworzona przeze mnie dla obliczen bazujących na diagramach, przydatna w obliczeniach modelowania molekularnego

Tutoriale

 1. My game Fast :P tworzenie gry w panda3D (python) na podstawie przykładów
 2. LaTeX Cookbook skrótówka przydatnych komend LaTeXa

Biblioteki

 1. CAPD Computer Assisted Proofs in Dynamics. Ścisłe obliczenia numeryczne. Dla C++
 2. Eigen biblioteka wektorowa/obliczen algebraicznych. Dla C++
 3. Voro++ bardzo ciekawa i rozbudowana biblioteka do obliczen diagramów Voronoi i Power Diagrams w 3D, obsługuje okresowe warunki brzegowe. Dla C++.
 4. Panda 3D bardzo prosta i łatwa w użyciu biblioteka/engine do grafiki 3D. Dla Python'a
 5. CGAL Computational Geometry Algorithms Library - chyba największy zbiór algorytmów geometrycznych. Dla C++
 6. Voroprot Diagramy Apolloniusza (Voronoi dla sfer) w 3D
 7. Templado biblioteka dla Django do zarządzania generowaniem plików PDF z szablonów definiowanych przez użytkownika
 8. DMG-alpha biblioteka python / C++ stworzona przeze mnie dla obliczen bazujących na diagramach, przydatna w obliczeniach modelowania molekularnego

Strony domowe

 1. Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 2. Instytut Informatyki
 3. Katedra Matematyki Obliczeniowej @ II.UJ
 4. Małopolskie Centrum Biotechnologii
 5. Zakład Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki @ WBBiB.UJ
 6. Kierunek Biofizyka na WBBiB UJ

Ludzie

 1. Piotr Zgliczyński

Projekty

 1. Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych