Programowanie II (semestr letni)

Grupa 5.

Zajęcia: czwartek 14.00 - 16.00 sala 0013 (skrzydło matematyki, parter)

Przydatne linki:
Nie odpowiadam za zawartość stron wskazywanych przez poniższe linki po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu.

Programowanie 2 - pytania odnośnie egzaminu

[NEW] Pytania dotyczące egzaminu i odpowiedzi Z tego niestety wynika, że muszą Państwo uzyskać ostateczną liczbę punktów do dnia egzaminu, tzn najpóźniej w dniu 21 czerwca.
Mogę zagwarantować, że będę na II w dniu 21 czerwca w dowolnych godzinach 11.00-19.00. Dokładne pasujące państwu godziny ustalimy na ostatnich zajęciach.
Myślę ze 15-20 minut na osobę wystarczy, czyli w 2-3 h wszyscy powinni się zmieścić ze swoimi projektami.

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

W trybie podstawowym (parz regulamin) w czasie trwania zajęć ćwiczeniowych prowadzący może przydzielić do 40 punktów uznaniowych. W tym semestrze punkty będzie mozna otrzymać za:

  • Projekt zaliczeniowy na koniec (oddawany do ostatnich ćwiczeń): 20 punktów
  • Aktywność na zajęciach (rozwiązywanie zadań, odpowiadanie na pytania, ogólna aktywność): 20 pkt
W czasie jednych zajęć za aktywny udział można otrzymać maksymalnie 5 punktów (1 pkt za pojedynczą odpowiedź/zadanie, 3 pkt za 2-3 krotne zabranie głosu, 5 za bardzo aktywny udział w zajęciach). Za każdą obecność na zajęciach można automatycznie otrzymać 1 punkt liczacy się do aktywności, jednak ogólna suma punktów nadal nie może przekroczyć 5 z jednych ćwiczeń.

Zadania domowe: Zadania

Wyniki punktowe na dzień 26.05.2011 (łącznie z punktami z BACY)

Termin egzaminu: 22-06-2011 (środa) 10:00-13:00 w salach 0004 i 0089, prowadzący proszą aby przyjść na 9:45.