Bazy Danych EPI - poniedziałek, 12.45 - 14.15, 14:30 - 16:00

Do zaliczenia wymagane są wszystkie następujące elementy:

 1. Napisanie kolokwium (z SQL ewentualnie z normalizacji) - pod koniec semestru - do zdobycia: 40pkt.
 2. Napisanie projektu zaliczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania relacyjnych baz danych. Projekt będzie realizowany w grupach 2 lub 3 osobowych w szczególnych przypadkach w pojedynkę. Projekt składa sie z dwóch części:
  1. Modelowanie diagramów związków-encji - 30pkt, wymagania projektu:

   • Model na podstawie wymagań funkcjonalnych (jak na ćwiczeniach). Oceniana bedzie zgodność z wymaganiami i sposób zapisu samych wymagań. Wymagania nalezy oddac wraz z projektem jako plik doc, pdf lub pokrewny.
   • 10-12 encji modelu
   • kazda encja posiada co najmniej 3 logiczne atrybuty
   • Co najmniej jedna encja z relacją unarną (do siebie)
   • Co najmniej jedno wiązanie wiele-do-wielu
   • Co najmniej 3 klasy w herarchii generalizacji
   • Poprawne klucze i wiązania identyfikujące
   • Poprawnie zidentyfikowane atrybuty obowiązkowe/opcjonalne
   • Poprawne użycie notacji
   • Diagram wykonany przy uzyciu programu Oracle Data Modeler (patrz linki)
  2. Przekształcenie modelu ER do modelu relacyjnego - 30pkt, nalezy dostarczyć diagram ER (z poprzedniego podpunktu), diagram relacyjny w programie Workbench, oraz wygenerowany plik sql z poleceniami tworzenia bazy danych. Oceniane będą:

   • Poprawność transformacji (zgodność z diagramem ER)
   • Poprawna implementacja herarchii generalizacji
   • Znormalizowanie diagramu (jesli konieczne, jesli nie - uzasadnienie że wszystkie tabele są w odpowiednich postaciach Normalnych)
   • Poprawne uzycie notacji i metod przekształcania
   • Poprawna definicja typów danych dla pól, opcjonalnosci i obowiązkowości
   • Działający pliku sql
Za całe ćwiczenia mozna otrzymać 100pkt. Dodatkowo za aktywność na zajęciach - rozwiązywanie zadań na tablicy, prezentowanie zadań domowych, itp. można otrzymać dodatkowe punkty (1 za aktywność, maksymalnie 10, nie wliczaja się do maksimum za ćwiczenia).

Nie jest wymagana obecność na zajęciach poza kolokwium (jesli będzie na zajęciach) oraz ewentualnie ostatnimi (oddawanie projektu). Jesli Państwo nie chodzą to zakładam, że albo robią sobie krzywdę, albo są już ekspertami w bazach danych i nie potrzebują tych zajęć. Każdą z tych rzeczy zweryfikuje egzamin i kolokwium.

Zalecam czytanie ogłoszeń na mojej stronie. Można je zobaczyć na głównej stronie, albo wchodząc w zakładkę "dydaktyka" - wtedy wyświetlą się tylko te ogłoszenia, które dotyczą prowadzonych przezemnie zajęć.

Literatura:

 1. SQL Zaawansowane techniki programowania, Joe Celko, MIKOM 99

Przydatne linki:

Nie odpowiadam za zawartość stron wskazywanych przez poniższe linki po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu.

Zajęcia:

 1. 25.02.2013

  Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do tematyki relacyjnych baz danych. Podstawy modelowania.

 2. 4.03.2013

  Modelowanie z użyciem diagramów związków-encji (Diagramy ER) - podstawy

 3. 11.03.2013

  Modelowanie z użyciem diagramów związków-encji (Diagramy ER) - wiązania.

 4. 18.03.2013

  Modelowanie z użyciem diagramów związków-encji (Diagramy ER) - generalizacja. Przedstawienie programu Oracle Data Modeler.

 5. 25.03.2013

  Zajęcia konsultacyjne - projekty diagramów ER.

 6. 8.04.2013

  Oddawanie projektów diagramów ER.

 7. 15.04.2013

  Przekształcanie modelu ER do relacyjnego - podstawy.

 8. 22.04.2013

  Przekształcanie modelu ER do relacyjnego - generalizacja. Przedstawienie programu MySQL Workbench.

 9. 29.04.2013

  Normalizacja, 1NF, 2NF, 3NF.

 10. 6.05.2013

  Normalizacja cd. Postać normalna Boyca-Codda, przykłady

 11. 20.05.2013

  Podstawy SQL (podstawowy select). MySQL i PHPMyAdmin.

 12. 27.05.2013

  Podstawy SQL cd. (sortowanie, grupowanie danych, tworzenie schematu baz danych i tabel).

 13. 03.06.2013

  Podstawy SQL cd. (zaawansowana manipulacja danymi, złączenia, podzapytania).

 14. 06.06.2013

  12:00 - 14:00 (???) : Oddawanie projektów zaliczeniowych, Pokój 1064, WMiI UJ (????).

 15. 10.06.2013

  Kartkówka zaliczeniowa z SQL. Wystawianie ocen.