Bazy Danych - poniedziałek, 15.00 - 18.00

Na ćwiczeniach będziemy głównie zajmować się językiem SQL w wydaniu MS SQL Server (Transact SQL, T-SQL).

Zajęcia zaczynają się o 15:00, kończą 17:15 (3 x 45 minut bez przerw)

Do zaliczenia wymagane są wszystkie następujące elementy:

 1. Napisanie kolokwium (z SQL) - w trakcie semestru, być może wspólne dla wszystkich grup - w takim przypadku informacje o kolokwium zostaną podane na wykładzie. Waga kolokwium: 50%
 2. Napisanie projektu zaliczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania relacyjnych baz danych. Projekt będzie realizowany w grupach 2 lub 3 osobowych w szczególnych przypadkach w pojedynkę. W projekcie nie będę zwracał uwagi na stronę wizualną, ani na technologię interface'u - może to być Web Service, portal www, aplikacja okienkowa, aplikacja mobilna, itp. Projekt musi zawierać co najmniej 5 tabel, więzy integralności, triggery, procedury składowane, obługę tranzakcji - stąd wymagane jest uzycie systemu je obsługującego (Oracle, MS SQL Server, DB2, PostgreSQL, itp). System musi być "realistyczny" - reprezentować prawdziwy problem z życia. Przed przerwą Świąteczną wymagane jest oddanie diagramów encji prezentującej opracowywany system. Każda z osób biorących udział w tworzeniu projektu musi znać jego działanie - przy oddawaniu projektu mogę zapytać o losowe elementy. Podczas oddania projektu wymagane jest zaprezentowanie wszystkich zapytań SQL tworzących strukturę bazy i jej dane wstępne (jesli dotyczy) - wszystkie CREATE SOMETHING, ALTER SOMETHING, INSERT VALUES, itp. Projekt oddawać będzie mozna do końca zimowej sesji poprawkowej. Nie przewiduję możliwości oddania w późniejszym terminie, ze względu na wyjazd na staż w semestrze letnim. Waga projektu to 50%.
Dodatkowo za aktywność na zajęciach - rozwiązywanie zadań na tablicy, prezentowanie zadań domowych, itp. można otrzymać dodatkowe punkty (1% za każdą aktywność, nie wliczający się do maksimum).

Nie jest wymagana obecność na zajęciach poza kolokwium (jesli będzie na zajęciach) oraz ewentualnie ostatnimi (oddawanie projektu). Jesli Państwo nie chodzą to zakładam, że albo robią sobie krzywdę, albo są już ekspertami w bazach danych i nie potrzebują tych zajęć. Każdą z tych rzeczy zweryfikuje egzamin i kolokwium.

Zalecam czytanie ogłoszeń na mojej stronie. Można je zobaczyć na głównej stronie, albo wchodząc w zakładkę "dydaktyka" - wtedy wyświetlą się tylko te ogłoszenia, które dotyczą prowadzonych przezemnie zajęć.

Literatura:

 1. SQL Zaawansowane techniki programowania, Joe Celko, MIKOM 99

Przydatne linki:

Nie odpowiadam za zawartość stron wskazywanych przez poniższe linki po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu.

A tu zaliczenia itp.:

Uwaga - kartkówka poprawkowa:

Wyniki z kartkówek zostały przeskalowane o czynnik 1.2 - tym którzy zdobyli w ten sposó ponad 50 punktów nadmiar został przeniesiony do punktów z aktywności (maksymalnie 10).

Poprawa kartkówki odbędzie się zapewne w sesji i zostanie zaliczona na poczet odrobienia jednych zajęć, które wypadły z harmonogramu ze względu na moją chorobę. Dokładny termin ustalimy na ostatnich zajęciach.

Ocena kartkówki poprawkowej nie będzie w żaden sposób modyfikowana (bez mnożnika), czas przeznaczony na kartkówkę będzie także krótszy - dokładnie 2h 15minut.

Do rozwiązania będzie tak samo 6 zadań z których wybieramy 5. Dla osób, które już kartkówkę pisały wynik kartkówki poprawkowej zastąpi dotychczasowy wynik z kartkówki.

Dla osób chcących podnieść ocenę poprzez zgromadzenie dodatkowyh punktów z aktywności - podczas kartkówki poprawkowej będzie można napisać dodatkowe zadanie (nr. 7), które pozwoli na zdobycie do 10 punktów, bez konieczności pisania samej kartkówki. Osoby piszące kartkówkę poprawkową także będą mogły podjąć się rozwiązania tego zadania, jednak z wiadomych powodów (koniecznośc napisania 5 pozostałych zadań) będą miały na to mniej czasu.

Zajęcia:

 1. 10.10.2011

  Zajęcia organizacyjne, maszyny wirtualne VMWare, Środowisko MS SQL Server, Services, dostepne bazy danych, tworzenie bazy danych, Northwind.

 2. 17.10.2011

  podstawy SQL, SELECT STATEMENT

  Zadania, zestaw 02

 3. 24.10.2011

  SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE TABLE

  Zadania, zestaw 03

 4. 31.10.2012 (???)

  godziny rektorskie

 5. 07.11.2011

  Tworzenie schematu

  Zadania, zestaw 04

 6. 14.11.2011

  CTE (Common Table Expressions) w T-SQL

  Zadania, zestaw 05

 7. 21.11.2011

  Powtórka, Widoki

  Przykładowa kartkówka

 8. 28.11.2011

  TSQL - procedury składowane, funckje, triggery

  Zadania, zestaw 06

  CREATE TRIGGER
  CREATE PROCEDURE
  CREATE FUNCTION

  Projekty - informacje o projektach zaliczeniowych

 9. 05.12.2011

  Odwołane z powodu choroby

 10. 12.12.2011

  Wybór tematu projektu, diagramy encji

  Zadania, zestaw 07

  Przydatne materiały na temat diagramów ER
  Darmowe narzędzia do tworzenia diagramów: StarUML, UMLet, LucidChart, Data Modeler

 11. 19.12.2011

  Kartkówka zaliczeniowa
  Struktura bazy Northwind na potrzeby kartkówki (na wszelki wypadek).

  Oddawanie propozycji projektów zaliczeniowych - opis celów projektu, diagramy encji (maksymalnie do 22.12.2011)

  Treść kartkówki zaliczeniowej

 12. 09.01.2012

  TSQL - triggery

  Zadania, zestaw 08

  CREATE TRIGGER

 13. 16.01.2012

  Transakcje

  Zadania, zestaw 09

 14. 23.01.2012

  PL/SQL (Oracle)

  Zadania, zestaw 10

 15. ???

  Kartkówka poprawkowa