Bazy Danych - poniedziałek, 15.00 - 18.00 - zadania zestaw 02.

SELECT STATEMENT, INSERT STATEMENT, DELETE STATEMENT, UPDATE STATEMENT

Stwórz zapytania SQL które (w nawiasach nazwy tabel):

 1. Wszystkich klientów (customers)

 2. Wszystkich klientów (customers) którzy znajdują się w Berlinie (lub innym mieście, według uznania)

 3. Wszystkich klientów (customers) których nazwa zaczyna się od E lub e

 4. Wszystkich klientów (customers) posortowanych alfabetycznie według miasta, a jednoczesnie względem nazwy kontaktu

 5. Wszystkich klientów (customers) posortowanych alfabetycznie (malejąco) według miasta, a jednoczesnie względem nazwy kontaktu (rosnąco)

 6. Wszystkie miasta klientów (customers), każde miasto ma pojawić się raz.

 7. Wszystkie przedmioty (products) których ceny jednostkowe (unitPrice) mieszczą się w zakresie 10 .. 100

 8. Wszystkie przedmioty (products) których ceny jednostkowe (unitPrice) mieszczą się w 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

 9. Wszystkie zamówienia (orders) wraz z danymi klientów (customers) które je złożyły

 10. Wszystkie dane klientów (customers) oraz zamówienia (orders) które złożyły, jesli jakis klient nie złozył zamówienia także nalezy go uwzględnić.

 11. Wszystkie zamówienia (orders) wraz z danymi klientów (customers) które je złożyły, muszą pojawić się wszystkie zamówienia z tabeli zamówien

 12. Wszystkie zamówienia (orders) klienta (customers) ALFKI

 13. Wszystkie przedmioty na wykazie (orderDetails) dla jednego konkretnego zamówienia (orders), np. id = 10643

 14. Zamówienia (orders) które nie zostały jeszcze wysłane (shippedDate) (hint: NULL)

 15. Zamówienia (orders) które zostały złożone w lipcu 1996 roku.

 16. Zamówienia (orders) które zostały wysłane z opóźnieniem (requiredDate i shippedDate). (uwaga: NULL).

 17. Wstaw wszystkich klientów (customers) z Berlina do nowej tabeli (customers_BERLIN), wstaw wszystkich klientów (customers) z Helsinek do nowej tabeli (customers_HELSINKI)

 18. Korzystając z powyższego zwróć klientów z Helsinek i Berlina w jednej wspólnej tabeli (hint: UNION ALL)

 19. Trzy najdroższe produkty (hint: TOP)

 20. Trzy najdroższe produkty (bez użycia TOP)

 21. Podliczy ceny i wypisze wszystkich zamówień użytkownika ALFKI

 22. Najdroższe zamówienie

Stwórz zapytania SQL które (w nawiasach nazwy tabel):

 1. Zmienią datę realizacji wszystkich zamówien jeszcze nie zrealizowanych na teraz

 2. Zmienią datę realizacji wszystkich zamówien na teraz