Wstęp do programowania - wtorek, 8:00 - 10:00, czwartek 10:00 - 12:00

Na ćwiczeniach zajmujemy sie podstawami C/C++. Ćwiczenia obejmować będą skłądnię jezyka, wejście/wyjście, pliki, podstawowe struktury danych.

Do zaliczenia wymagane są wszystkie następujące elementy:

 1. Kartkówki, raz w tygodniu w drugi dzień (czwartek), bez pierwszych i ostatnich zajęć - czyli w sumie 5 kartkówek. Kartkówka będzie składać się z jednego-dwóch pytań dotyczących zagadnień z wykładu i przerobionego materiału. Waga sumaryczna kartkówek: 50% (każda kartkówka to 10%).
 2. Zadania implementacyjne (4 programy do napisania) oddawane przez system automatycznego sprawdzania lub u prowadzącego. Tematy programów podane będą w trakcie semestru. Waga programów: 50% (za kazdy program 12,5%)
Dodatkowo za aktywność na zajęciach - rozwiązywanie zadań na tablicy, prezentowanie zadań domowych, itp. można otrzymać dodatkowe punkty (1% za każdą aktywność, nie wliczający się do maksimum). Mogą pojawić się dodatkowe mozliwości zdobycia tych punktów.

Można mieć 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Brak obecności skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń. Proszę pamiętać, że ten przedmiot kończy się tylko i wyłącznie zliczeniem na ocenę, więc nie ma mozliwości nadrobienia niezaliczenia ćwiczeń późniejszym egzaminem!

Ekternistyczny tryb zaliczania przedmiotu (w wyjątkowych przypadkach) należy ustalić z wykładowcą.

Zalecam czytanie ogłoszeń na mojej stronie. Można je zobaczyć na głównej stronie, albo wchodząc w zakładkę "dydaktyka" - wtedy wyświetlą się tylko te ogłoszenia, które dotyczą prowadzonych przezemnie zajęć.

Literatura:

 1. Symfonia C++, Jerzy Grębosz t. 1.

Przydatne linki:

Nie odpowiadam za zawartość stron wskazywanych przez poniższe linki po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu.

Zajęcia:

 1. 11.10.2011

  Zajęcia organizacyjne, rodzaje języków programowania, etapy budowania programu (kompilacja, linkowanie, etc), pierwszy program.

 2. 13.10.2011

  Podstawy wejścia/wyjścia, zmienne, typy danych.

  Zadania, zestaw 02

 3. 18.10.2011

  Pętle i instrukcje sterujące

  Zadania, zestaw 03

 4. 20.10.2011

  Pętle i instrukcje sterujące cd.

  Zadania, zestaw 04

 5. 24.10.2011

  Tablice i napisy

  Zadania, zestaw 05

 6. 27.10.2011

  Tablice cd. Wskaźniki i referencje.

  Zadania, zestaw 06

 7. 29.10.2011

  Wskaźniki i referencje cd. Funkcje.

  Zadania, zestaw 07

 8. 08.11.2011

  Zajęcia odwołane - zostaną odrobione pod koniec semestru

 9. 10.11.2011

  Ciąg dalszy zeszłych ćwiczeń

 10. 15.11.2011

  Powtórzenie wiadomości - od początku.

  Zadania, zestaw 08

 11. 17.11.2011

  Struktury danych - wprowadzenie

 12. 22.11.2011

  Listy

  Zadania, zestaw 09

 13. 24.11.2011

  Listy cd. Rekurencja

  Zadania, zestaw 10

 14. 29.11.2011

  W rakcie planowania

 15. 1.12.2011

  Poprawa kartkówek

  Można będzie poprawiać wszystkie kartkówki. Na poprawie dostępne będzie 10 zadań - odpowiedników 10 zadań ze wszystkich kartkówek. Jako finalny wynik biorę wyższy wynik w danym zadaniu.
  Przykład:
  zadanie 3 i 4 odpowiada zadaniom 1 i 2 z drugiej kartkówki.
  W pierwszym terminie student otrzymał odpowiednio 2 i 4 punkty.
  Na poprawie student otrzymał 4 i 0 pkt (np. nie napisał drugiego zadania)
  Finalny wynik to 4 + 4 = 8 pkt.