Zajęcia dla I LO - wtorek, 14.30 - 16.00

Zajęcia odbywają się w sali 1009, pierwsze piętro, po lewej stronie od wejścia głównego, w rogu budynku.

Uwaga: notatki do zajęć rozwijają się na bieżąco, mogą się nieco zmieniać, będę też poprawiał ewentualne błędy i literówki. Na koniec kursu prześlę scaloną wersję wszystkich notatek w jednym pliku.

Materiały do zajęć:

 1. Zasady organizacji zajęć i inne przydatne informacje.

  Materiały: [pdf]

 2. Wstęp, zagadnienia, problemy na przyszłość (cz. 1)

  Materiały: [pdf]

 3. Funkcje - podstawy; moc zbiorów

  Materiały: [pdf]

  Kod źródłowy Python 1 (wzorcowy): [py]

  Kod źródłowy Python 2 (z zajęć): [py]

  Zalecana instalacja Pythona: Anaconda.

  Najlepiej pliki otworzyć w programie Spyder i wcisnąć zieloną strzałeczkę 'uruchom', oraz akceptując wyskakujące okienko. W razie problemów można się kontaktować e-mailem.

 4. Klasyczny rachunek zdań - Aktualizacja 25.01.2023

  Materiały: [pdf]

 5. Pary, iloczyn kartezjański, relacje - Aktualizacja 16.05.2023

  Materiały: [pdf]

 6. ...

Tutaj będą inne materiały...