Dzień Wydziału 2023

 • Prezentacja do zajęć: [pdf]
 • Plik wymagany dla pozostałych programów - musi być umieszczony w tym samym katalogu, co programy! [py]
 • Program 01 [py]
 • Program 02 [py]
 • Program 03 [py]
 • Program 04 [py]
 • Program 05 [py]
 • Program 06 [py]
 • Program 07 [py]
 • Program 08 [py]
 • Program 09 [py]