Seminar of the Chair of Optimization and Control
under prof. Stanislaw Migórski
summer semester 2016-2017, Thursday, 10:15 - 11:45, room 1177

 • March 2, 2017

  Stanislaw Migorski, An Introduction.

 • March 9, 2017

  Magdalena Sikotowska, Basic Problems in the Optimal Control Theory.

 • March 16, 2017

  Karolina Bozek, Controllability of linear ODEs.

 • March 23, 2017

  Joanna Kanas, Observability of linear ODEs and bang-bang principle.

 • March 30, 2017

  Michal Jureczka, Linear time-optimal control, part I: Maximum Principle.

  Michal Jureczka, Linear time-optimal control, part II: examples.

 • April 6, 2017

  Robert Schaefer (AGH Krakow), AI-supported forward and inverse solvers.

 • April 20, 2017

  Marta Kornafel (UEK Krakow), Models of economic growth with natural capital.

 • April 27, 2017

  Krzysztof Byrski, The Pontriagin Maximum Principle, part I: Euler-Lagrange equations.

 • May 11, 2017

  Krzysztof Byrski, The Pontriagin Maximum Principle, part II.

  Krzysztof Winowski, Elliptic problems with Robin boundary conditions.

 • May 18, 2017

  Krzysztof Winowski, Nonlinear elliptic problems with Robin boundary conditions, I.

 • May 25, 2017

  Krzysztof Winowski, Nonlinear elliptic problems with Robin boundary conditions, II.

 • June 1, 2017

  There is no seminar on that day, we are at a conference.

 • June 8, 2017

  Marcin Ciecholewski, Zastosowanie metod gradientowych w wyznaczaniu krawędzi dla obrazów statycznych i w czasie rzeczywistym. Static and real-time edge detectors using gradient-based methods.

Maestro Seminar 2016-2017 on "Contact Mechanics"
by prof. Migórski and dr hab. Ochal
winter semester 2016-2017, Wednesday, 10:15 - 13:45, room 1177

Seminar Partial Differential Equations
by dr hab. Ochal & prof. Zgliczynski
summer semester 2016-2017, Tuesday, 12:15 - 13:45, room 1016

 • Febraury 28, 2017

  Agnieszka Kozdęba, Aproksymacja Galerkina i słabe rozwiązania równań Naviera-Stokesa.

 • March 7, 2017

  Krzysztof Winowski, Zagadnienie jednoznaczności i regularności rozwiązań równań Naviera-Stokesa.

 • March 14, 2017

  Krzysztof Winowski, Zagadnienie jednoznaczności i regularności rozwiązań równań Naviera-Stokesa.

 • March 21, 2017

  Lucjan Sapa, Różniczkowe nierówności rekurencyjne i oszacowania dla Naviera-Stokesa (1).

 • March 28, 2017

  Lucjan Sapa, Różniczkowe nierówności rekurencyjne i oszacowania dla Naviera-Stokesa (2).

 • April 4, 2017

  Marcin Bilski, O własnościach rozwiązań równań reakcji-dyfuzji (1)

 • April 11, 2017

  Marcin Bilski, O własnościach rozwiązań równań reakcji-dyfuzji (2).

 • April 18, 2017

  There is no seminar on that day.

 • April 25, 2017

  P. Zgliczynski, Regularność i skale długości w 2D i 3D równaniach Naviera-Stokesa (1)

 • May 9, 2017

  Seminar is cancelled.

 • May 16, 2017

  P. Zgliczynski, Regularność i skale długości w 2D i 3D równaniach Naviera-Stokesa (2).

 • May 23, 2017

  P. Zgliczynski, Regularność i skale długości w 3D równaniach Naviera-Stokesa (3).

 • May 30, 2017

  Piotr Kalita, O szybkości zanikania widma fourierowskiego dla trójwymiarowego równania Naviera-Stokesa.

 • June 6, 2017

  Grzegorz Łukaszewicz, Micropolar meets Newtonian. The Rayleigh-Benard problem.

 • June 13, 2017

  TBA.

Past Seminars