Seminar of the Chair of Optimization and Control
under prof. Stanislaw Migórski
winter semester 2017-2018, Thursday, 10:15 - 11:45, room 1177

 • October 12, 2017

  Zijia Peng (广西民族大学), Quasi-static variational inequality and its application to viscoelastic contact problems.

 • October 19, 2017

  Zijia Peng (广西民族大学), Existence of doubly coupled systems of elliptic hemivariational inequalities.

 • October 26, 2017

  Krzysztof Byrski, Effective implementation of the Bidirectional Path Tracing, part I.

 • November 9, 2017

  Liliana Klimczak, Nieliniowe zagadnienia brzegowe typu Neumanna z operatorami typu p-Laplace'a. Abstrakt: Podczas referatu przedstawię główne wyniki mojej rozprawy doktorskiej, dotyczące istnienia nietrywialnych rozwiązań zagadnienia brzegowego typu Neumanna z quasi-liniowym operatorem eliptycznym, stanowiącym uogólnienie operatora p-Laplace'a, dla czterech klas funkcji (prawych stron równania), obejmujących różne typy zachowania w nieskończoności.

 • November 16, 2017

  Krzysztof Winowski, Positive solutions for Robin divergence problem.

 • November 23, 2017

  Vicentiu Radulescu (Mathematics Institute of the Romanian Academy, Bucharest and University of Craiova, Romania), "Nonlinear eigenvalue problems: old and new". Abstract: We discuss several examples of nonlinear eigenvalue problems driven by nonhomogeneous differential operators with variable exponent. We point out several new phenomena that arise in comparison with the classical framework. In particular, we discuss the existence of a continuous spectrum that can concentrate near the origin or at infinity. The study is motivates by phenomena arising in non-Newtonian fluids, image reconstruction and other related fields.

 • November 30, 2017

  Krzysztof Byrski, Effective implementation of the Bidirectional Path Tracing, part II.

 • December 7, 2017

  TBA.

 • December 14, 2017

  TBA.

 • January 4, 2018

  TBA.

 • January 11, 2018

  TBA.

 • January 18, 2018.

  TBA.

 • January 25, 2018

  TBA.

Maestro Seminar 2017-2018 on "Contact Mechanics"
by prof. Migórski and dr hab. Ochal
winter semester 2017-2018, Wednesday, 10:15 - 11:45, room 1177

Seminar Partial Differential Equations
by dr hab. Ochal & prof. Zgliczynski
winter semester 2017-2018, Tuesday, 12:15 - 13:45, room 1016

 • October 3, 2017

  P. Kalita, Półpotoki jedno i wielowartościowe, ich atraktory oraz rozwiązania silne i słabe dla równań opisujących konwekcję ciepła w płynach termomikropolarnych.

 • October 10, 2017

  P. Zgliczynski, Wstęp do równań Naviera-Stokesa i turbulencji, Rozdział I z książki "Navier-Stokes equations and turbulence" Foias, Manley, Rosa, Temam.

 • October 17, 2017

  P. Zgliczynski, Wstęp do równań Naviera-Stokesa i turbulencji, czesc II.

 • October 24, 2017

  R. Szczelina, Wybrane, klasyczne metody i wyniki dla równań Naviera-Stokesa, czesc I.

 • October 31, 2017

  Seminarium sie nie odbedzie.

 • November 7, 2017

  R. Szczelina, Wybrane, klasyczne metody i wyniki dla równań Naviera-Stokesa, czesc II.

 • November 14, 2017

  Matteo Caggio, "Inviscid incompressible limits for rotating fluids". Abstract: We consider the inviscid incompressible limits of the rotating compressible Navier-Stokes system for a barotropic fluid. We show that the limit system is represented by the rotating incompressible Euler equation on the whole space.

 • November 21, 2017

  R. Szczelina, Istnienie słabych rozwiązań (nieściśliwego) równania Naviera-Stokesa.

 • November 28, 2017

  TBA.

 • December 5, 2017

  TBA.

 • December 12, 2017

  TBA.

 • December 19, 2017

  TBA.

 • January 3, 2018

  TBA.

 • January 10, 2018

  TBA.

 • January 17, 2018

  TBA.

Past Seminars